přeskočit k navigaci »

Dolni Žandov - Pietní misto

Pietní misto - současný stav
Stavba číslo:S18
Název stavby:Dolni Žandov - Pietní misto
Přihlašovatel:Obec Dolní Žandov
Místo stavby:hřbitov
Charakter stavby:místo posledního rozloučení
Období realizace
(Zpracování projektu):
2022
Investor:Obec Dolní Žandov, Ing. Eliška Stránská
Architekt:ARCHEB .s.r.o., Ing. Arch. Václav Zůna
Projektant:ARCHEB. s.r.o., Ing. Arch.Václav Zůna
Zhotovitel:JUNUSBau s.r.o., Marek Nushart
Stavbyvedoucí:JUNUSBAU s.r.o., Marek Nushart

Pietní místo pro Dolní Žandov - Prostor, pro rozloučení se zesnulým a pro možnost uložení jeho ostatků do kolmbária

Přesné určení místa stavby, datum zahájení a ukončení výstavby, datum kolaudace a zahájení provozu.
Místo stavby: Hřbitov v Dolním Žandově
Zahájení září 2022, ukončení prosinec 2022, kolaudace a zahájení prosinec 2022

Původní márnice, která již neměla svůj význam, následné pietní místo pro spočinutí a rozloučení se zesnulým.

Jedná se o drobnou stavbu sloužící pro potřeby hřbitova. Na obdélníkové půdorysu 11,10 x 6,70 m je přízemní domek s jednoduchou sedlovou střechou. Výška stavby v hřebeni je 5,8 m od úrovně podlahy. Vzhledem ke svažitosti terénu je podlaha v jižní části ca. 80 cm nad okolním terénem.

Původní stav:
Domek je zděný z cihel plných vnitřně rozdělený dvěma nosnými příčkami na tři části. Střední část je tvořena chodba, do které vedou z venčí dveře ve východní stěně. Ve východní stěně jsou kromě dveří dvě okna. Do místnosti na severní straně se vchází dveřmi v severní štítové stěně, ve které je další okno. V jižní stěně jsou okna se zvýšeným parapetem v původních otvorech. Sedlová střecha má nová krov s tvrdou krytinou z pálených tašek na dřevěných latích. Vnější fasáda budovy vykazuje drobné vady. Vnitřní část budovy byla ponechána bez větší údržby. Podlahy jsou cihelné na pískovém loži, částečně chybí cihly. Vnitřní omítky jsou z větší části uvolněné, místy opadané. Záklop stropu v jižní místnosti je již nahrubo odstraněn. Původní stropní trámy jsou znečištěné a místy jsou napadené vlhkostí.

Nový stav:
Ve zdivu budou vybourány otvory s maximální světlostí, tím dojde k otevření prostoru a z domu vznikne přístřešek pro umístění kójí pro uložení schránek. Budou opraveny omítky a ošetřeny stávající dřevěné konstrukce.

V rámci objektu je instalovaný mobiliář, který byl designován a vyráběn na míru pro potřeby pietního místa, jedná se zejména o kříž, lavice k posezení a odpadkové nádoby. Mobiliář byl vyráběn ručně za použití klasických technologií kovářem. Toto provedení je patrné na povrchové úpravě.
V celém návrhu designu kříže a laviček je vznesen moment nejasnosti, asymetrie, která tvoří symetrickou kompozici, toto odkazuje k odchodu ze života, který nedokážeme vysvětlit, ale přitom je vlastně přirozený.

Celý objekt byl navržen tak aby minimalizoval zásah do přírodních zdrojů, byly použity pouze přírodní materiály.
Pro osvětlení objektu a nasvětlení kříže je použito energie z fotovoltaických panelů umístěných na přilehlých sloupech veřejného osvětlení.
Celá rekonstrukce by se dala nazvat, jako „recyklace stávajícího objektu márnice", který mohl být v krajním případě demolován a odvezen, takto dostal svou novou funkci a může sloužit dál pro soudobé potřeby.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Dolni Žandov - Pietní misto

Počet hlasů: 194

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz