přeskočit k navigaci »

Průběh soutěže

Přihlášené projekty a realizace staveb (dále jen stavby) budou z dodaných podkladů dle Technických podmínek účasti* počítačově zpracovány a od 15. 5. 2024 budou zveřejněny na internetu na adrese www.stavbykarlovarska.cz. Všechny přihlášené a zpracované stavby budou jednotně prezentovány a na základě této prezentace budou vybrány nejlepší stavby bez omezení jejich charakteru, či účelu. Výběr nejlepších staveb bude probíhat na dvou úrovních:

1. Hodnocení odbornou porotou

jmenovanou vyhlašovateli soutěže, která bude stavby hodnotit podle těchto kriterií:

  • společenský dlouhodobý význam stavby,
  • celkový architektonický výraz díla, začlenění stavby do daného prostředí,
  • složitost díla, náročnost projektového řešení, náročnost koordinací.

2. Veřejné internetové hlasování

kdy každý občan bude mít možnost se vyjádřit k prezentovaným stavbám prostřednictvím webových stránek, a to až do uzávěrky soutěže, která je stanovena na 18. 6. 2024 do 15:00 hod.

Uzávěrka hlasování je stanovena na 18. 6. 2024 do 15:00 hod.

Z těchto dvou úrovní pak vznikne výběr nejlepších staveb, které budou 18. 6. 2024 prezentovány na společenském večeru Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje. Samostatně bude udělena cena hejtmana Karlovarského kraje a cena primátorky města Karlovy Vary.

Výsledky soutěže

Výsledky soutěže budou zveřejněny od 19. 6. 2024 v regionálním i v odborném tisku a samozřejmě na internetu na adrese www.stavbykarlovarska.cz.

Hlasujte od 15. 5. do 18. 6. 2024 pro nejlepší stavbu, nejlepší projekt a zachráněnou památku.

 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz