přeskočit k navigaci »

Peronizace železniční stanice Chodov

Peronizace železniční stanice Chodov
Stavba číslo:S15
Název stavby:Peronizace železniční stanice Chodov
Přihlašovatel:Chládek & Tintěra, a.s. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Místo stavby:Chodov
Charakter stavby:dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2016 - 02/2018
Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:Ing. Petr Hofman - Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. + KTA technika, s.r.o.
Zhotovitel:Chládek & Tintěra, a.s.

Stavba se nachází na jižním okraji města Chodov a prochází do východní části města Nové Sedlo. Hlavní stavební činnost se odehrává v žst. Chodov a na jednokolejné spojce Chodov - Nové Sedlo. V samotné žst. Nové Sedlo dochází ke kolejovým úpravám na chodovském zhlaví stanice. Žst. Chodov a Nové Sedlo se nacházejí na dvoukolejné celostátní elektrizované trati Ústí nad Labem - Cheb, mezi stanicemi Karlovy Vary a Sokolov. Přes žst. Chodov je úvraťově vedena regionální trať Krásný Jez - Loket - Nová Role. Projekt stavby připravilo „Sdružení Metroprojekt + KTA technika."
Účelem stavby jsou úpravy na infrastruktuře, aby došlo k maximálnímu zrychlení dopravy při průjezdu stanicí. Hlavní cíle stavby lze shrnout do těchto bodů: peronizace stanice Chodov - zajištění bezbariérovosti, zkrácení jízdní doby při průjezdu stanicí, zkrácení přístupů pro cestující na nástupiště, zlepšení technických a technologických vlastností příslušné dopravny, provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení. Z toho plynou hlavní přínosy: zvýšení rychlosti a bezpečnosti železniční dopravy, úspora času cestujících, zvýšení kultury cestování.
Hlavní specifika stavby jsou:
Peronizace kolejiště železniční stanice Chodov napojeného z jedné strany (od Nového Sedla u Lokte) jednokolejnou elektrifikovanou tratí a ze strany druhé (od Karlových Var) na trať dvoukolejnou, elektrifikovanou s možností současných vjezdů a odjezdů.
Výstavba dvou podchodů k jednomu ostrovnímu nástupišti, s tím, že podchod u výpravní budovy bude „bariérový" a podchod na novosedelském zhlaví bude protažen pod celým kolejištěm ve výhledu investice města doplněn rampou, příp. schodištěm jako veřejný pro přístup na odvrácenou stranu kolejiště.
Doplnění rychlých kolejových spojek na chodovském zhlaví žst. Nové Sedlo a demolice bývalého dvoukolejného železničního mostu na témže zhlaví.
Hlavní náplň stavby představují tyto technologické a stavební části:
Nové zabezpečovací zařízení typu Elektronické stavědlo (ESA 44)
Rekonstrukce kolejiště v žst. Chodov, vč. redukce kusých kolejí na novosedelském zhlaví a vložení rychlých spojek (V = 80 km/h) a odbočných výhybek (na V = 80 a 100 km/h) na karlovarském zhlaví, vše opatřené EOV. Dosud probíhal průjezd stanicí Chodov rychlostí max. 40 km/h.
Demolice všech úrovňových nástupišť a novostavba nástupiště ostrovního (dl: 250 m) a bočního (dl: 90 m), obojí 550 mm nad TK vč. přístřešků, informačního a orientačního systému a bezbariérového přístupu podchodem na novosedelském zhlaví na ostrovní nástupiště
Rekonstrukce železničního mostu pod šesti kolejemi přes místní komunikaci na karlovarském zhlaví v žst. Chodov, demolice dvoukolejného železničního mostu na chodovském zhlaví v žst. Nové Sedlo u Lokte
Kompletní rekonstrukce kabelových rozvodů zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých
Kompletní rekonstrukce trakčního vedení vč. osazení vnějšího osvětlení na stožáry TV
Rekonstrukce železničního svršku traťové koleje Chodov - Nové Sedlo
Vložení rychlých spojek na chodovském zhlaví v žst. Nové Sedlo (čtyři kusy štíhlých výhybek s rychlostí 80 km/h do odbočky, pro umožnění odbočení z trati Cheb - Karlovy Vary na spojku Chodov - Nové Sedlo traťovou rychlostí, dosud bylo možno projíždět přes chodovské zhlaví max. rychlostí 40 km/h).

Hlasování bylo ukončeno.

Peronizace železniční stanice Chodov

Počet hlasů: 155

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz