přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - Výměník

Karlovy Vary - Výměník - Tuhnice - pohled
Stavba číslo:P09
Název stavby:Karlovy Vary - Výměník
Přihlašovatel:PROTEBE live, z. s.
Místo stavby:Západní 1749/21, 360 01 Karlovy Vary
Charakter stavby:Konverze nevyužité části technické budovy
Období realizace
(Zpracování projektu):
2024-2026
Investor:PROTEBE live, z s.
Architekt:Ing. arch Jan Lebl
Projektant:probíhající výběrové řízení
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu

Autorská zpráva.

Předmětem řešení architektonická studie je návrh nového využití a rekonstrukce části objektu bývalé výměníkové stanice v Tuhnicích pro potřeby kulturně kreativního a vzdělávacího centra tzv. VÝMĚNÍK.

V necelé polovině stávajícího objektu zůstane dnešní využití tj. provoz teplárenského zařízení, které je již v současné době od řešených prostorů odděleno dělící protipožární příčkou. V řešené části objektu je navrženo: • malý obchod s designovými předměty • kavárna / bar s kapacitou k sezení cca 30 osob • zkušebna divadla a nového cirkusu (cirkusiště) - trénink jednotlivců i skupin (děti - dospělí) • galerie s výstavami o designu a umění • kreativní dílna a učebna pro workshopy s dětmi, schůze a jednání • spojením prostorů může vzniknout sál pro konání kulturních akcí (kapacita cca 80 osob) živá hudební produkce, divadlo, nový cirkus, promítání filmů a další společenské akce. Různé části VÝMĚNÍKU budou v průběhu dne otevřeny jak pro širokou veřejnost tak pro návštěvníky tréninků, workshopů nebo další organizace.

Celý prostor bude provozován a užíván několika neziskovými organizacemi a spolky z Karlových Varů. Hlavní stavební zásahy jsou navrženy v přístavbě na severní straně objektu, která přímo přilehá k ulici Západní. Zde je navržena kompletní demolice všech vnitřních příček tl.100mm a kompletní změna dispozičního uspořádání pro potřeby hygienického zázemí a obchodu. Nové příčky jsou navrženy z porobetonu tl. 100 a 150mm. Navrženy jsou také změny stavebních otvorů, zejména pak zaslepení většiny stávajících oken.

Tato přístavba bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem z vnější strany a na její střechu bude provedena nástavba třídy pro školení a dětské dílny ve formě jednoduché ocelové konstrukce s velkou fixně prosklenou stěnou směřující severním směrem. Tato nástavba bude přístupná z vnitřního prostoru. Část střechy bude zateplena a doplněna novou pochozí skladbou s povrchem z dřevěných terasových prken. Celá přístavba pak bude opláštěna předsazenou fasádou tvořenou pororoštovými panely a doplěna o nové schodiště a bezbariérovou rampu směřující k hlavnímu vstupu. Tím bude zajištěn bezbariérový přístup do objektu.

V hlavním sále výměníku bude realizováno nové schodiště a nové vložené patro, které bude konstrukčně zavěšeno ze stávajícího žb prefabrikované stropu. Jeho konstrukce bude tvořena ocelovými nosníky s výplní pochozích pororoštů, které budou tvořit finální podlahu. V prostoru budou realizovány interiérové prvky, zejména pak bar, posuvné stěny skladů a univerzální výstavnické prvky do galerie. Stávající výplně stavebních otvorů budou vyměněny za nová fixní hliníková okna s izolačním trojsklem charakterem odpovídající dnešnímu stavu. Na západní straně bude proražen nový stavební otvor nového vstupu z exteriéru.

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - Výměník

Počet hlasů: 175

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz