přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - Vodojem Hřbitovní

Vodojem Hřbitovní
Stavba číslo:S20
Název stavby:Karlovy Vary - Vodojem Hřbitovní
Přihlašovatel:Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:rozšíření akumulace pitné vody
Období realizace
(Zpracování projektu):
09/2020 - 10/2021
Investor:Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Alexandr Žák
Architekt:neuvedeno, neuvedeno
Projektant:Vodohospodářský podnik a.s., Ing. Zdeněk Hála
Zhotovitel:VIDEST, s.r.o., neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:VIDEST, s.r.o., Karel Bozděch, Vladimír Havlík

Vodojem Hřbitovní - rozšíření akumulace pitné vody.

I pod zemí jsou stavby nezbytné pro život města....

Nová komora vodojemu Hřbitovní, postavená v roce 2021, zajistí dostatečnou rezervu pro zabezpečení plynulého zásobování pitnou vodou částí Karlových Varů, které leží na pravém břehu Teplé. Investice byla financovaná z prostředků Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Na Karlovarsku není dostatek kvalitních podzemních zdrojů pitné vody. Samotné Karlovy Vary se v minulosti zásobovaly z lesních pramenišť, ty však v létě vysychaly a lázeňské město trpělo nedostatkem vody. Již před 140 lety byla proto dokončena první vodárna v Tuhnicích na filtrování vody z řeky Ohře. Nejprve dodávala pouze užitkovou vodu, pitnou až od 20. let po zavedení chlorování. Úprava vody z Ohře však byla čím dál složitější, v 70. a 80. letech se proto vybudovala nádrž Stanovice a úpravna vody  Březová, které se staly zdrojem vody pro nový vodovodní systém. Ten se postupně rozšířil do okolních obcí, od 21. století i do sousedních regionů.

Dnes Oblastní vodovod Karlovarska zásobuje nejen Karlovy Vary, ale i dalších 30 měst a obcí, tedy zhruba třetinu obyvatel kraje. Úpravna Březová prošla v minulých letech rekonstrukcí, je plně automatizovaná a vybavená moderní technologií ultrafiltrace, která spolehlivě zachytí všechny nerozpuštěné látky do velikosti bakterií a virů, včetně mikroplastů.

V Karlových Varech je rozvod pitné vody řízen pomocí dvanácti vodojemů, které slouží k vyrovnání rozdílů mezi přítokem a odběrem pitné vody, zajištění dostatečného tlaku v síti a také jako rezervní zásoba vody pro případ požáru nebo poruchy.

Zásobování jednotlivých částí města lze rozdělit do tří oblastí, vymezených řekami Teplá a Ohře. Centrum města, levý břeh Teplé a pravý břeh Ohře jsou zásobené převážně gravitačně přes vodojem na Sokolském vrchu, kam voda natéká přímo z úpravny Březová. Distribuce vody na levém břehu Ohře se řídí přes dva hlavní vodojemy, jeden se nachází na Růžovém Vrchu a druhý ve Staré Roli. Dodávka pitné vody do Hůrek a Olšových Vrat je řešena samostatně.

Pro zásobování zbývajících částí města na pravém břehu Teplé (především Drahovice, dále oblast Na Vyhlídce a další související části lázeňského centra) se využívají vodojemy Slavia, Hřbitovní či Vyhlídka. Vodojem Hřbitovní, umístěný v lesoparku pod vyhlídkou Tři kříže, je z nich nejvýše položený (490 m n. m.), přitom byl objemově nejmenší a zásoboval rozsáhlé spotřebiště. Proto bylo rozhodnuto rozšířit tento vodojem o novou komoru a zvýšit tak zabezpečení zásobování celé této části města (kde leží mimo jiné Karlovarská krajská nemocnice) i pro případ mimořádných situací.

Nová komora pojme až 900 m3 vody, současná kapacita vodojemu se tak více než zdvojnásobila. Komora je propojena s původním vodojemem Hřbitovní, kam se voda dopravuje přečerpáním z vodojemu Slavia. Stav hladiny i odtok je, stejně jako v ostatních vodojemech, nepřetržitě sledován a regulován z dispečinku provozovatele Vodáren a kanalizací Karlovy Vary (Vodakvy). Vodakva zajišťuje 24 hodin denně provoz celé vodovodní sítě.

www.vodakva.cz / www.vsozc.cz

 

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - Vodojem Hřbitovní

Počet hlasů: 76

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz