přeskočit k navigaci »

Františkovy Lázně - Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici

Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici - vizualizace
Stavba číslo:P10
Název stavby:Františkovy Lázně - Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici
Přihlašovatel:APRIS 3MP s.r.o.
Místo stavby:Františkovy Lázně
Charakter stavby:celková rekonstrukce historické nádražní budovy a okolí
Období realizace
(Zpracování projektu):
2023 - 2027
Investor:Správa železnic, státní organizace, Dagmar Kryštovová
Architekt:Apris 3MP s.r.o., Miroslava Tylšová
Projektant:Apris 3MP s.r.o., Miroslava TYlšová
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Návrh celkové rekonstrukce nádraží a jeho přilehlého okolí

investor: SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

autor projektu: APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4

místo stavby: Nádražní stezka 97/2, 351 01 Františkovy Lázně

realizace: předpoklad v letech 2023 - 27

Záměrem rekonstrukce je přizpůsobit osobní nádraží požadavkům dnešní doby z hlediska veřejnosti cestující nejen na železnici, ale i v navazující veřejné hromadné dopravě. Rehabilitovat významnou historickou budovu, která by se měla opět stát reprezentativní vstupní branou lázeňského města.

Nádraží se nachází v památkové rezervaci města Františkovy Lázně. Bylo postaveno v roce 1855. V průběhu času prošel objekt několika přestavbami, zvláště v letech 1882-1945. Jedná se o mimořádně zajímavou a hodnotnou stavbu, jejíž význam byl podpořen i zápisem na seznam světového dědictví UNESCO. Je poslední existující historickou nádražní budovou stavěnou Chebskou saskou královskou železniční správou, která je navíc dochována v původní hmotové podobě s pozdějšími přístavbami. Jedná se o hodnotný objekt drážní architektury, jeho význam leží i v městotvorné rovině.

Součástí projektu rekonstrukce je nejen oprava samotné výpravní budovy, ale i vytvoření reprezentativního a přehledného parteru, který by se měl opět stát důstojným veřejným prostorem. Zejména se to týká budoucí podoby hlavního vstupu, který je řešen v souladu s poměrně monumentální kompozicí průčelí budovy a zároveň nově zajišťuje její bezbariérovou přístupnost. Vnímáme urbanistickou důležitost výpravní budovy a její význam v organismu a struktuře města. Řešení navazujících prostor nádraží proto musí svým charakterem tomuto odpovídat.

Rekonstrukce objektu a jeho vnější podoba by měla vycházet z jeho stavu před odstraněním zdobných prvků fasády. Snažíme se o rehabilitaci stavu nádraží přibližně k datu 1912. Novodobé necitlivé zásahy do fasády nádraží - ať už je to selektivní odstranění zdobných prvků, zbourání původního zastřešení nástupiště či vybourání původních oken a dveří a jejich nahrazení hliníkovými výplněmi typickými pro 80. léta 20. století - bohužel už nelze vzít zpět, v projektu se však snažíme o citlivý přístup k opravě včetně použití dobových materiálů a postupů, aby i obnovované prvky a repliky působily autenticky. To vše ovšem za použití moderních přístupů k technologickému vybavení stavby, hospodárnému využití energie a za celkového důrazu na udržitelnost stavby.

V současné době je vyjma prostor pro odbavení cestujících a správu dráhy většina přízemí budovy bez jasného využití. Ve dalších částech stavby se pak nachází několik bytů, jejichž technický stav a dispozice jsou výsledkem postupných ad hoc úprav a přestaveb. V projektu se snažíme najít pro rozsáhlé prostory přízemí smysluplné využití. Ve vazbě na veřejný prostor odbavovací haly je navrženo zřídit drobné prostory pro služby cestujícím. Část rekonstruovaných prostor využije Správa železnic pro obsluhu dráhy a zázemí zaměstnanců, další prostory jsou potom určeny pro potřeby dopravce. Využití stavby k bydlení, které vychází už z jejího původního určení, vnímáme jednoznačně jako klad a v projektu je dále rozvíjeno. Byty jsou nově rozčleněny, jejich dispozice a rozvržení jednotlivých prostor bude po rekonstrukci odpovídat nárokům na současné standardy moderního bydlení. Zároveň ovšem projekt klade důraz na historickou podstavu stavby, snažíme se rekonstruovat a zrestaurovat maximum dochovaných historických prvků, některé, které nelze zachovat v jejich původních polohách, jsou druhotně využity na jiném místě.

Výsledkem by měla být citlivě zrekonstruovaná významná památka, jejíž fungování, ať už provozní či technické, bude odpovídat standardu cestování po železnici v 21. století.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Františkovy Lázně - Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici

Počet hlasů: 672

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz