přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce Areálu Stáčírny Minerálních vod

Rekonstrukce Areálu Stáčírny Minerálních vod - po rekonstrukci
Stavba číslo:S11
Název stavby:Rekonstrukce Areálu Stáčírny Minerálních vod
Přihlašovatel:Bohemia Healing Marienbad Waters a.s.
Místo stavby:Mariánské Lázně
Charakter stavby:Výrobní závod
Období realizace
(Zpracování projektu):
2017-2018
Investor:Bohemia Healing Marienbad Waters, Vojtěch Milko
Architekt:ATELIÉR TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, Ing.arch. Miroslav Míka
Projektant:Ing.arch. MÍKA MIROSLAV, Ing.arch. Miroslav Míka
Zhotovitel:ART Stav s.r.o., Antonín Petr
Stavbyvedoucí:ART Stav s.r.o., Antonín Petr

Společnost BHMW a.s. koupila v roce 2016 výrobní závod v Mariánských Lázní. Objekt byl zdevastovaný a technologie nebyla použitelná k další výrobě. Předmětem rozsáhlé
rekonstrukce pořízeného brownfieldu v Mariánských Lázních bylo obnovení provozu tradiční stáčírny minerálních vod. Projekt byl rozdělen na rekonstrukci secesní budovy z roku 1889
(objektu bývalé solivárny) a na rekonstrukci bývalé výrobní haly dostavěné k budově solivárny v 50. letech 20. století. Rekonstrukce a další nezbytné opravy byly ukončeny v roce 2020.

Dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby.

Stávající objekt stáčírny minerálních vod se historicky skládá ze 2 objektů - původní solivárny z r. 1889 a dostavby ocelové haly z r. 1967.

Původní budova se skládá ze 2 částí - administrativní a bytové (kanceláře, 5-ti bytových jednotek, garáž v 1.PP, výměníková stanice, sklepy) a části výrobní haly (akumulace vod a sirupu, šatny a sprchy zaměstnanců, laboratoř, dílna, garáž).

Ocelová hala z r. 1967 je rozdělena 2 stejné poloviny - v části je hala se stáčecí linkou, ve druhé polovině sklad a distribuce. Podél východní fasády je nakládací rampa.

Architektonické a výtvarné řešení.

Architektonické řešení vychází z původního rázu budovy, zejména její historické části.

V objektu byly navrženy dispoziční úpravy, které se vrací k původnímu užívání i dispozičnímu řešení. Tvar zastřešení se vrátil do původního stavu jednoduché sedlové střechy, byly  odstraněny pultové vikýře v severním i jižním průčelí.

V severní fasádě byl obnoven původní rozvrh okenních otvorů tak, aby na sebe navazovaly okenní osy.

Ve východním a západním průčelí jsou v místech okenních nik v místnostech v podkroví osazena nová okna.

V západním průčelí směrem do parku je obnoven původní vstup do 1.NP přes venkovní schodiště.

V části výrobní haly byly obnoveny původní okenní výplně v místech zazdívek.

Stavební úpravy obsahovaly bourání konstrukcí uvnitř objektu i ve fasádách (v místech původních okenních otvorů). Většina bouraných konstrukcí byly novodobé vestavby nebo dozdívky původních konstrukcí.

Novodobá ocelová hala je navržena bez vnitřních úprav; opraven je střešní plášť formou zateplení (kontaktní zateplovací systém s omítkou).

V západní fasádě, která se obrací do parku, je navrženo nové členění oken, které navazuje na architekturu historické budovy. Tvar původních pásových oken zůstal ve východní fasádě, ke které přiléhá z vnitřní strany konstrukce stáčecí linky, zvenku pak zastřešená terasa.

Nosnou konstrukci zelené střechy tvoří systém ocelových sloupů kruhového průřezu. V konstrukci střechy jsou vestavěny 2 světlíky, střecha je po rekonstrukci s vegetačním povrchem - zatravněná.

Základní barevnost je navržena u původní historické budovy v sytě okrovém odstínu v kombinaci se světlejším odstínem u zdobných prvků (šambrány, okna, římsy), u opláštěné novodobé haly je barevnost použita negativně - světlejší okr jako základ fasády a tmavší okr na pilastrech a římsách pod okny.

Okna jsou dřevěná eurookna v lomené  bílé barvě. Vstupní dvoukřídlé dveře v západní fasádě byly repasovány.

Střešní krytinu tvoří falcovaná titanzinková krytina v pásech v antracitové barvě.

V západní fasádě je obnoven vstup do 1.NP a opraveno venkovní kamenné schodiště. Stávající provizorní madlo bylo nahrazeno kovářským výrobkem.

Staré, nevyhovující oplocení pozemku bylo odstraněno, při vjezdu do areálu je závora. Hranici pozemku nově tvoří opěrná zeď s novými plotovými dílci v jižní části.

Podél kamenné opěrné zdi u západní fasády a kolem krajních sloupů jsou umístěny treláže pro popínavou zeleň.

 

Popis.pdf (2.22 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce Areálu Stáčírny Minerálních vod

Počet hlasů: 62

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz