přeskočit k navigaci »

Komplex Alžbětiných lázní v Karlových Varech

Komplex Alžbětiných lázní v Karlových Varech
Stavba číslo:P06
Název stavby:Komplex Alžbětiných lázní v Karlových Varech
Přihlašovatel:Alžbětin Lázně a.s.
Místo stavby:Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary
Charakter stavby:revitalizace historického komplexu
Období realizace
(Zpracování projektu):
červenec 2021 - srpen 2026
Investor:Alžbětiny Lázně a.s., Ing. Václav Benedikt
Architekt:Ing. Václav Kouba - projektový atelier, Ing. Václav Kouba
Projektant:Ing. Václav Kouba - projektový atelier, Ing. Václav Kouba

Historická budova Alžbětiných lázní se nachází v lázeňském centru Karlových Varů, na hranici s obchodně správním centrem města.  Na principech barokní kompozice je vsazena do lázeňského parku Smetanových sadů, které jsou ohraničeny třídou TGM a ulicemi Bulharskou, Varšavskou a nábřežím Osvobození. Původní návrh je dílem rakouského architekta Franze Drobneho z Vídně.

Záměrem akciové společnosti Alžbětiny lázně je revitalizovat současnou historickou budovu a její okolí - zásadní podmínkou je ponechat komplexu jeho současný způsob využití. Cílem je faktická záchrana poslední existující a fungující budovy tohoto druhu a typologie v širokém a dalekém okolí.  Při definici návrhu využití byl kladen velký důraz na sortiment nabízených lázeňsko - léčebných procedur a služeb. Cílem investora  je realizovat funkční a provozuschopný celek, který poskytne klientům lázní a obyvatelům města očekávaný lázeňský servis a který bude respektovat a ctít premisy vyplývající z limit území a z památkové podstaty celku. Záměrem je, aby komplex nadále fungoval jako chrám zdraví, všeobecně přístupný veřejnosti, aby zároveň reflektoval na současné trendy v lázeňství a zároveň splňoval potřebné ekonomické ukazatele.

Revitalizace budovy je koordinována s chystanou rekonstrukcí Bulharské ulice a Smetanových sadů.

Historický objekt bude mít zachovánu svou památkovou podstatu, jeho kubatura, exteriéry i interiéry budou zrestaurovány do původní podoby. Komplex bude i nadále zajišťovat lázeňské služby a procedury - předpokládá se návrat k původním způsobům aplikace těchto záležitostí.

Ve vnitřním nádvoří - jakožto náhrada za stávající bazénový komplex - vzniknou nové Vřídelní lázně, moderní wellness - centrum s bazény a tobogánem, které bude zaměřeno na poskytování služeb a lázeňských procedur běžného charakteru a jež bude vycházet vstříc potřebám zejména obyvatel města. Předpokládá se, že umožní trávení volného času rodinám s dětmi, které bude spojeno s léčebnou terapií.

V historické budově bude provozována lázeňská kavárna, která bude poskytovat své produkty a služby jak návštěvníkům komplexu, tak ve veřejném prostoru města  - v Bulharské ulici a ve Smetanových sadech.

Součástí komplexu bude také kongresové centrum, které při své variabilitě bude sloužit pro běžnou přednáškovou a klubovou činnost, zároveň v době filmového festivalu bude připraveno pro jeho potřeby jako možné místo konání filmových produkcí a paralelně konaných rautů a mítinků.

Historická budova bude nově plně přístupná z Bulharské ulice, ze které bude umožněn vstup zejména obyvatelům města a klientům pohybujícím se v jeho obchodně správní části. Vstupní schodiště s markýzou bude navazovat na komunikace v ulici. Identifikace komplexu Alžbětiných lázní bude realizována jako reminiscence někdejší vertikály komína, který byl součástí siluety budovy po dlouhá léta - jeho připomenutím bude stožár na historické pozici komína s identifikačními symboly lázeňského zařízení.

Kultivovány budou také partie komplexu ve vazbě na křížení ulic Bulharská a Varšavská - tyto jsou nově pojaty jako vstup do lázeňského území pro návštěvníky města ve směru od Tržnice a jako možné místo setkávání lidí obecně. Z této zóny zmizí neutěšené veřejné záchodky, bude demolován neuralgický přívěšek technického zázemí historické budovy lázní. Na jejich místě vznikne podzemní parkovací dům, kteréhož provoz bude plně automatizován. Pomyslným vstupním objektem do lázní a možným místem setkávání bude gloriet, ve kterém bude možné načerpat informace a kde bude umožněno i posezení.

Ve vazbě na historickou budovu Alžbětiných lázní budou kultivovány i Smetanovy sady - při revitalizaci komplexu bude zachována veškerá hodnotná vzrostlá zeleň, chybějící stromy v alejích směrem ke hlavní poště budou doplněny. Při obelisku budou navráceny do původních pozic i pilíře někdejších vstupních propylejí, které uvozovaly vstup do sadů a akcentovaly Alžbětiny lázně jako takové.

Realizace záměru  revitalizovat areál Alžbětiných lázní jako celek je pro historickou budovu jedinečnou šancí,  jak nabrat sílu pro další služby. Za více než sto let provozu si takovouto soubornou investici určitě zaslouží, protože její stav se pohybuje dlouhodobě na hranici únosnosti. Jelikož se jedná o nemovitou kulturní památku, je nutné mít na zřeteli, že většina prací souvisejících se stavební podstatou díla bude muset být prováděna restaurátorským způsobem a že veškeré činnosti budou probíhat pod kuratelou orgánů státní památkové péče. Konsolidace stávajících stavebních konstrukcí historické budovy, oprava jejích závad a obecně nová náplň objektu, stejně tak jako  kompletace historické stavby prvky drobné architektury, přispějí k celkovému zvýšení hodnoty nemovitosti a posunou areál na úroveň odpovídající potřebám místa.

Analogon platí i o Smetanových sadech a také o Bulharské ulici, která je nárazovou zónou nemovité kulturní památky.

Chystaný komplex nemá ambice být nepřekonatelným příkladem víceúčelového zařízení poskytujícího ty nejlepší zážitky a lázeňsko - léčebné služby v širokém a dalekém okolí. Má však potenciál být příkladem toho, že lze i při dodržení velmi přísných regulačních podmínek docílit stavu, kdy je provoz komplexu optimalizován, památka, jinak velmi obtížně revitalizovatelná, ožívá svou původní náplní a území jako celek je schopno nový organismus bez větších komplikací akceptovat.

Návrh.pdf (743.48 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Komplex Alžbětiných lázní v Karlových Varech

Počet hlasů: 262

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz