přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - Drahovice startovací byty v areálu bývalé školky

 Drahovice startovací byty v areálu bývalé školky
Stavba číslo:P01
Název stavby:Karlovy Vary - Drahovice startovací byty v areálu bývalé školky
Přihlašovatel:Statutární město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary - Drahovice
Charakter stavby:areál bývalé MŠ - změna funkce a přestavba areálu na bydlení
Období realizace
(Zpracování projektu):
předpokládaná realizace 2024-2025
Investor:Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Architekt:ardarchitects s. r. o., Ing. Radek David, Ph. D.
Projektant:Jan Sobotka, Jan Sobotka
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu

Účelem navrhovaných stavebních úprav objektu A je jeho adaptace na nově plánovaný způsob využití a nástavba. Objekt bude po adaptaci sloužit jako objekt k bydlení . Budou v něm realizovány tzv. „startovní byty“, které budou vlastníkem ( město Karlovy Vary ) pronajímány zájemcům dle předem určeného klíče. V objektu nejsou navrhovány žádné prostory, které by byly využívány nebo navštěvovány veřejností. Nejedná se o veřejně přístupný objekt.

Stávající objekt je jednopodlažní. Je navržena jeho nástavba o jedno podlaží s plochou střechou.

Horní podlaží je přístupné nově navrženým vnějším schodištěm a navazující pavlačí pro přístup k jednotlivým bytovým jednotkám v 2.NP V objektu A je navrženo celkem 8 bytů 2+KK.

Byty v 1 .NP mají samostatné vstupy z terénu.

Byty v 2.NP jsou přístupné ze společné otevřené pavlače na severní fasádě a nově navrženým schodištěm které je hned u hlavního pěšího vstupu do areálu.

Konstrukce původního objektu je ŽB skeletová s výplňovými panely a vyzdívkami. Nástavba bude vyzdívaná z lehkého pórobetonového obvodového zdiva a vnitřního keramického zdiva splňujícího akustické požadavky.

Nové zastřešení objektu bude plochou střechou se zateplením a s vrstvou kačírku. Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová stropní deska nástavby.

Celý objekt bude zateplen systémem ETICS s probarvenou omítkou.

Vzhled objektu je doplněn zámečnickými prvky v šedé barvě a dřevěnými prvky v přírodní barvě.

Veškeré výplně otvorů budou nahrazeny novými.

Celkové architektonické řešení a nové dispoziční uspořádání objektu je patrné z výkresové dokumentace.

Bytů celkem: 8
Kategorie bytů: 8x 2+kk
Zastavěná plocha objektu: 215m2 + přístavba 90m2
Užitná plocha 1.np: 168.44m2
Užitná plocha 2.np: 169.25m2

Užitná plocha jednotlivých bytů v objektu: 40,98 - 46,30m2
Obestavěný objem stávající části objektu: 2968m3
Obestavěný objem včetně nástavby/přístavby: 2379m3

Předpokládaný počet ubytovaných osob je - 2 osoby na 1 byt

Orientace objektu ke světovým stranám je dána, jedná se o stávající objekt.

Jednotlivé bytové jednotky ( jejich dispoziční uspořádání vůči světovým stranám ) jsou navrženy tak, že s rezervou splňují všechny parametry a požadavky ČSN na minimální dobu proslunění bytu.

Osvětlení stavebně upravovaných vnitřních prostorů je řešeno jednak přirozeně stávajícími okny a jednak navrhovaným umělým osvětlením. V jednotlivých místnostech budou osazena interiérová svítidla, která budou zajišťovat hodnotu místního osvětlení dle projektové dokumentace části elektro.

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - Drahovice startovací byty v areálu bývalé školky

Počet hlasů: 137

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz