přeskočit k navigaci »

ZŠ Poštovní Karlovy Vary - učebna chemie

ZŠ Poštovní Karlovy Vary - učebna chemie
Stavba číslo:S11
Název stavby:ZŠ Poštovní Karlovy Vary - učebna chemie
Přihlašovatel:Credostav s.r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2017 - 09/2017
Investor:Statutátní město Karlovy Vary
Projektant:Ing. Roman Gajdoš
Zhotovitel:Credostav s.r.o.

Cílem projektu bylo zkvalitnit vybavení pro základní vzdělávání ve městě Karlovy Vary, aby žákům ZŠ Poštovní, která je příspěvkovou organizací žadatele, byl umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Žáci školy tak budou mít možnost rozvíjet se v klíčových kompetencích potřebných pro jejich další studium a uplatnění v praxi. Zejména je kladen důraz na zlepšení výuky přírodovědných oborů. Současně dojde ke zlepšení integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zajištěním bezbariérového přístupu do odborné učebny.
Záměr modernizace učebny a kabinetu chemie a osazení schodišťové plošiny vznikl na základě sledování potřeb školy již v roce 2016 v souvislosti se zapojením ZŠ do zpracování Místního akčního plánu vzdělávání (dále MAP) ORP Karlovy Vary a byly zjišťovány předběžné náklady na vybavení učebny a kabinetu a stavební úpravy. Dále byl záměr konkretizován na začátku roku 2017. Rada města schválila v únoru 2017 přípravu projektu k podání žádosti o dotaci. Poté bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na stavební práce na základě objednávky. Rovněž byl v květnu 2017 pracovníky odboru strategií a dotací zpracován projektový záměr, který byl podán do výzvy č. 12 nositele IPRÚ pro zajištění spolufinancování. V červnu 2017 byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování studie proveditelnosti a byla připravena 2 výběrová řízení na provedení hlavních aktivit projektu.
Stavební úpravy odborné učebny a kabinetu chemie
Jednalo se o bourací práce ve vyklizené učebně (příčka, dveřní křídla, zárubně a prokládací okénko), demontáž a opravy vybavení učebny, výroba a montáž stupňovité podlahy. Dále se dle projektu upravila instalace kanalizace, studené vody, plynu a elektroinstalace. Byly provedeny úpravy stěn, výmalba, osazení elektrických rolet a úprava digestoře. Po provedení úklidu bylo do učebny osazeno nakoupené vybavení - nábytek pro žáky a učitele a osazena nová interaktivní tabule včetně příslušenství.
Stavební úpravy budovy školy pro zabezpečení bezbariérovosti
Na schodištích z 1. nadzemního patra (dále „NP") do 3. NP došlo k osazení šikmé schodišťové plošiny (typový výrobek) s potřebným připojením na elektrickou energii. Jednalo se o bourací práce ve vyklizeném prostoru a vyzdění příčky pro vytvoření plochy pro spodní stanici plošiny. Dále se osadila nová zárubeň a nové dveřní křídlo. Na schodiště se osadila šikmá schodišťová plošina a nakonec byla provedena úprava vnitřních povrchů.

ZŠ Poštovní.pdf (1.22 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

ZŠ Poštovní Karlovy Vary - učebna chemie

Počet hlasů: 119

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz