přeskočit k navigaci »

Zázemí fotbalového stadionu Střelnice

Zázemí forbalového stadionu Střelnice
Stavba číslo:P2
Název stavby:Zázemí fotbalového stadionu Střelnice
Přihlašovatel:Město Aš
Místo stavby:Aš, p.p.č.329/1 a 329/2 (ulice Hlavní)
Charakter stavby:Zázemí pro fotbalový stadion
Období realizace
(Zpracování projektu):
2020
Investor:město Aš, starosta Mgr. Blažek Dalibor
Architekt:Ing. Kostner Petr
Projektant:Ing. Kostner Petr

Město Aš se díky své pohnuté historii nemůže chlubit urbanisticky hodnotným územím. Neznalý návštěvník má oprávněný dojem, že je město pouze jedna hlavní ulice, kolem které navíc chybějí parkové a rozptylové prvky, které městský prostor vytvářejí. Na této hlavní ulici, která nese i příznačný název „Hlavní" a v jejím blízkém okolí je situován veškerý komerční život Aše a tvoří i základní dopravní tepnu pro průjezd vozidel do obcí, ležících ještě západněji v Ašském výběžku.


V centrální části města, přímo na této komunikaci, je situován tradiční fotbalový stadion místní tělovýchovné organizace. Stadion má nevyhovující technické a sociální zázemí a přilehlé volné plochy nejsou nikterak využívané. Stadion přímo sousedí s honosnou budovou kasina. Záměrem investora bylo vytvořit zázemí podle současných norem FAČR tak, aby bylo možné stadion využívat i k vyšším mistrovským soutěžím.


Autor projektu si vytknul za cíl propojit fotbalové zázemí s veřejným prostranstvím tak, aby bylo využitelné pro všechny a nejen pro fotbalové fanoušky a hráče. Ze strany k hřišti je objekt přístupný pro aktéry fotbalových zápasů. Ze strany od Hlavní ulice navazuje na rekonstruovaný park a otvírá se pro přístup na stadion. Zároveň návštěvníkům nabízí kavárnu, jejíž provoz nemusí být závislý na provozu fotbalového klubu. Před vstupem na stadion je navržena rozptylová plocha, která může být využita i k příjezdu autobusů s hráči a jako náměstí.


Objekt má šikmé „zelené" střechy ne rovných tvarů, které plynule přecházejí do travnatých ploch parku. Fasáda je navržena z přírodního dřeva a skleněných ploch a celá stavba tak dokonale dotváří přírodní parkové prostředí.


Vnitřní dispozice je navržena tak, aby splňovala požadavky FAČR pro pořádání zápasů 1. divizní ligy (toalety, sprchy, šatny, masér, výřivka, zázemí rozhodčích, ošetřovna, kustod, tiskové zázemí atd.).


Stavba je navržená zděná, se stěnovým nosným systémem, střecha z lepených dřevěných vazníků a dodatečně zateplená, aby splnila nízkoenergetické nároky.

Hlasování bylo ukončeno.

Zázemí fotbalového stadionu Střelnice

Počet hlasů: 112

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz