přeskočit k navigaci »

Stříbrná - Administrativní budova Lesní správy Kraslice

Stříbrná - Administrativní budova Lesní správy Kraslice
Stavba číslo:P04
Název stavby:Stříbrná - Administrativní budova Lesní správy Kraslice
Přihlašovatel:Lesy České republiky, s.p., Atelier MONarch s.r.o.
Místo stavby:Stříbrná
Charakter stavby:administrativní budova
Období realizace
(Zpracování projektu):
2022-2024 (2018-2019)
Investor:Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská 7, Karlovy Vary 360 10
Architekt:Atelier MONarch s.r.o., Ing. arch. Marcela Plachá
Projektant:Atelier MONarch s.r.o., Ing. arch. Marcela Plachá
Zhotovitel:neuvedeno
Stavbyvedoucí:neuvedeno

LOKALITA

Pozemek určený pro záměr výstavby administrativní budovy lesní zprávy je situován v klidné části obce Stříbrná podél hlavní komunikace (ulice Havlíčkova) probíhající celou obcí. Z hlediska územního plánu se jedná o území smíšené obytné městského typu. Stávající okolní zástavba jsou rodinné domy různorodého charakteru, převážně se sedlovými nebo valbovými střechami a bočními štíty orientovanými ke komunikaci. Budova Lesů ČR je navržena tak, aby opticky doplnila prostor a navázala svým měřítkem i pojetím na stávající zástavbu.

 

POZEMEK

Pozemek je orientován podél hlavní komunikace, je mírně svažitý, a pod jeho západní hranicí protéká Stříbrný potok obklopený vzrostlými stromy a vytvářející malé údolíčko. Přístup na pozemek je možný z hlavní komunikace (bude využito jako příjezd k návštěvnickému parkovišti), ale především z příjezdové cesty na severní hranici pozemku (bude využito jako hlavní přístupová cesta k hlavnímu parkovišti). Pozemek je v současné době neoplocen a nevyužíván.

 

ARCHITEKTURA

Navržená budova lesní správy má sloužit jako administrativní stavba a zároveň poskytnout technické a skladové zázemí pro potřeby Lesů ČR. Vzhledem k dané lokalitě a jejímu charakteru je návrh koncipován tak, aby svým měřítkem i poje m respektoval okolní zástavbu a zároveň nově uplatnil prvky moderní architektury v souladu s krajinou a rázem Krušných hor. Stavba je navržena tak, aby z uličních pohledů působila velikostně přiměřeně okolí, a to i přesto že se jedná o dům větších rozměrů. Tohoto je dosaženo částečným zapuštěním 1.PP do svažitého terénu a členitým řešením nadzemních podlaží. Z pohledu od hlavního parkoviště a celého pozemku je naopak patrná záměrná a působivá dominance celé stavby, která se otevírá směrem do údolí.

Blok částečně zapuštěného suterénu je obložen kamenem a vytváří pohledový sokl stavby. Ustoupené 1.NP dává prostor atriové terásce a přispívá k principu "malé velké" stavby, tedy stavby méně patrné z ulice, ale výrazně otevřené do zahrady a údolí. Dominantou budovy je severní dvoupodlažní část tvarově koncipovaná jako "stodola" - jednoduchá hranolová stavba se sedlovou střechou tradiční pro tuto horskou oblast. Ta je předsazena na ocelových sloupech do  zahrady čímž vzniká u budovy krytý prostor a zároveň výrazný architektonický prvek. Ostatní části budovy mají ploché střechy s atikou.

V úrovni 1. PP je vedle budovy situována garáž na přívěsné vozíky, další techniku a sklad. Mezi budovami tak vzniká částečně krytý prostor, který slouží jako příjezd k chladícímu boxu na zvěřinu. V 1. PP se nachází služební vchod, kanceláře revírníků s příslušenstvím, šatny, sklad na zvěřinu, kotelna a technické zázemí (dvojgaráž, sklad pneumatik). V 1.NP, které je přístupné hlavním vchodem z ulice jsou situovány kanceláře s příslušenstvím a další zázemí. Vstupní hala propojuje dvě křídla budovy a schodištěm zbylé dvě poschodí. Vedle haly je umístěna prosklená denní místnost s kuchyňkou, ze které je možné vyjít na atriovou terasu - tyto prostory s výhledem do údolí je možné využít při prezentačních akcích Lesů ČR. Poslední podlaží (2. NP), které je situováno pouze v budově „stodoly" slouží k hromadnému setkávání a dalším aktivitám Lesů ČR. Zde je umístěna velká zasedací místnost s výhledem do údolí, šatna, kuchyňka a toalety.

 

MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Budova je vzhledem ke klimatickým podmínkám a předpokladu teplotně a akusticky kvalitního  pracovního prostředí jako hlavního požadavku navržena jako zděná, založená na základových pasech (blíže upřesní geologický průzkum). Stopní konstrukce budou řešeny předpínanými betonovými panely. Polozapuštěný suterén je obložen kamenem, horní podlaží i hlavní dvoupatrová část budovy jsou obložena horizontálně uloženými dřevěnými latěmi. Středová část budovy je navržena s povrchovou úpravou ve formě pohledového betonu (stěrky) s designovými prvky. Pro dvoupatrovou část budovy je použita střešní krytina z falcovaného plechu v antracitovém barevném provedení, ve stejné barvě jsou řešeny i okenní výplně. Zábradlí je navrženo z tahokovu. Parkovací a příjezdové plochy jsou navrženy jako dlážděné žulovými kostkami.

 

INTERIÉR

Interiéry budovy jsou pojaty tak, aby působily moderně, svěže a přívětivě. Tradiční materiálové řešení (použití dřeva a dřevěných prvků, kamene) je skloubeno se moderními prvky tak, aby splňovalo provozní i estetické předpoklady. Na podlahách je navržena kamenná dlažba (příp. její imitace), některé stěny jsou obloženy prkennými latěmi, stejně tak stropy (do těchto konstrukcí jsou vložena bodová svítidla). Stejně jako okenní otvory, dveře jsou navrženy v antracitové barvě jako kontrast k přírodním dřevěným prvkům a bílým omítkám. V interiéru velké zasedací místnosti jsou pohledově přiznané dřevěné trámy doplněné laťováním.

 

ZASTAVĚNÁPLOCHA: 475m2

UŽITNÁ PLOCHA: 878m2

OBESTAVĚNÝPROSTOR: 4 000m3

 

 

Půdorys 1.PP.pdf (325.17 KB)

Půdorys 1.NP.pdf (307.58 KB)

Půdorys 2.NP.pdf (219.33 KB)

Řez.pdf (161.91 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Stříbrná - Administrativní budova Lesní správy Kraslice

Počet hlasů: 312

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz