přeskočit k navigaci »

Sokolov - Rekonstrukce 3 BD, ul. Pod Háječkem

Rekonstrukce 3 BD, ul. Pod Háječkem
Stavba číslo:S04
Název stavby:Sokolov - Rekonstrukce 3 BD, ul. Pod Háječkem
Přihlašovatel:SUAS stavební s.r.o.
Místo stavby:Sokolov
Charakter stavby:Rekonstrukce bytových domů
Období realizace
(Zpracování projektu):
04/2021 - 09/2022
Investor:SUAS Bytová s.r.o., Ing. Josef Bucifal
Architekt:NEJprojekt, Josef Nevečeřal
Projektant:NEJprojekt, Josef Nevečeřal
Zhotovitel:SUAS stavební s.r.o., Ing. Libor Vrána
Stavbyvedoucí:SUAS stavební, Jaromír Krb

Stavební záměr.

Bytový dům byl v minulosti vybydlen, následně neobýván a stal se terčem vandalů a zlodějů.Vniřní prostory bytových jednotek i nebytových částí jsou poničené a je nutné provést jejich opravu (výměnu).

Projektová dokumentace řeší opravu vnitřních prostor (stěny, stropy, podlahy, vnitřní dveře ...).

V suterénu je řešena změna dispozice bytových jednotek, tak aby navržený stav odpovídal dnešním standardům a platným právním předpisům.

Bytový dům má čtrnáct bytových jednotek a v současné době je neobydlený.

V objektu z důvodu vandalismu nejsou žádné vnitřní rozvody kanazilace, vodovodu ani plynu. Vytápění bytových jednotek není řešeno - v minulosti bylo vytápění řešeno lokálními plynovými topidly v samostatných místnostech. Ohřev teplé vody byl řešen plynovými ohřívači vody v jednotlivých bytových jednotkách.

Stavební úpravy spočívají ve změně dispozice bytových jednotek v suterénu, sociálního zázemí bytových jednotek v nadzemním podlaží a dále v opravách povrchů všech vnitřních prostor (stěny, stropy, podlahy). Do vnitřních otvorů budou osazeny vnitřní dveře včetně ocelových zárubní.

Součástí projektové dokumentace je rovněž zhotovení rozvodů studené vody, teplé vody, vytápění a elektroinstalace v bytových jednotkách. Dále bude proveden nový páteřní rozvod kanalizace (stoupací potrubí), studené vody (ležatý rozvod a stoupací potrubí) elektroinstalace ve společných prostorách domu.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Sokolov - Rekonstrukce 3 BD, ul. Pod Háječkem

Počet hlasů: 78

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz