přeskočit k navigaci »

Sokolov - Přístavba restaurace Golf

Přístavba restaurace Golf
Stavba číslo:S07
Název stavby:Sokolov - Přístavba restaurace Golf
Přihlašovatel:Golf Sokolov a.s.
Místo stavby:Ke Golfu 445, 356 04 Dolní Rychnov
Charakter stavby:Přístavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
7.12.2022 - 6.4.2023
Investor:Golf Sokolov a.s., Barbora Štěpánková
Architekt:BekArch s.r.o., Ing. arch. Jan Bek
Projektant:Ing. Martin Dědič, Ing. Martin Dědič
Zhotovitel:SUAS stavební s.r.o., Radek Behina
Stavbyvedoucí:Ing. Kamil Mazánek, Ing. Kamil Mazánek

Přístavba Restaurace Golf Sokolov.

Restaurace Golf Sokolov (Restaurant Marshall) se nachází v klubovém domě u golfového hřiště na okraji města Sokolov. Provoz byl spuštěn v roce 2005 a až do zimy roku 2022 v prostorách restaurace neproběhly významné úpravy. V průběhu zimy 2022/2023 proběhla přístavba a rozšíření kuchyně a celková rekonstrukce vnitřních prostor restaurace.

Restaurace Golf Sokolov- interiér.

Zadáním byla celková rekonstrukce interiéru restauračních prostor v klubovém domě u golfového hřiště v Sokolově. Cílem rekonstrukce bylo vytvořit moderní interiér, který odpovídá současným potřebám a požadavkům, s důrazem na přírodní materiály. Předmětem rekonstrukce byly především prostory lobby, recepce, hlavní restaurace, salonku, zasedací místnosti a toalet pro veřejnost.
Ve vstupní části je navržen rozsáhlý recepční a barový pult z dubové dýhy, který propojuje několik funkcí a zároveň je jednotným prvkem celého interiéru. V přední části se nachází recepce pro golfový areál a prodej golfového vybavení. Na tuto část plynule navazuje prostor baru, který obsluhuje prostory restaurace.
Samotná restaurační část je rozdělena na tři samostatné části a případné další dělení hlavního prostoru restaurace je řešeno pomocí akustického závěsu. Akustické řešení je dále podpořeno akustickými obklady z dubových lamel na stěnách prostor.

Barevné a materiálové schéma sestává z jednoduché a nadčasové kombinace betonové stěrky na podlahách, dubového dřeva a tmavě zelené barvy. Výrazným prvkem interiéru jsou obklady z recyklovaných papírových tubusů, které zároveň slouží jako zelená stěna. Prvek zeleně se prolíná celým interiérem, zelené květiny jsou například umístěny na svěšených zrcadlech u stropu, pomocí kterých je docíleno optického zvýšení stropu a zvětšení celého prostoru. V návrhu byly využity i některé kusy starého nábytku, které byly repasovány a upraveny tak, aby odpovídaly zbytku interiéru. Toalety pro veřejnost prošly taktéž celkovou rekonstrukcí a reflektují jednotlivé prvky, které se objevují v ostatních částech interiéru. Je zde použita kombinace keramického obkladu ve formě malých bílých hexagonů, betonové stěrky, zelené výmalby a prvků zeleně.

Přístavba Restaurace Golf Sokolov - rozšíření stávající kuchyně.

Zadáním stavby bylo rozšířit stávající prostory kuchyně, které již svými původními parametry nesplňovaly požadavky investora, ale ani nově modernizované restaurace. Bylo požadováno, aby rozšíření kuchyně mělo i přímou vazbu na budoucí výstavbu hotelu, která bude bezprostředně spojena se stávajícím klubovým domem. Cílem přístavby bylo vybudování nového zázemí pro zaměstnance (šatny a sociální zařízení) a také zcela nové vybavení gastro provozu a příslušného skladového zázemí.
Přístavba restaurace byla navržena jako jednopodlažní, nepodsklepená budova půdorysného tvaru L s plochou střechou. Obvodové zdivo bylo tvořeno pórobetonovými tvárnicemi Ytong, s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Střecha přístavby je plochá se sklonem 2°, nosná část střechy je tvořena ocelovými nosníky tvaru I se zateplením střechy PIR panely. Krytina je povlaková z PVC-P fólie. Součástí obvodového zdiva jsou i výplně otvorů, tvořené dřevěnými okny s izolačním trojsklem. Přístavba byla napojena na stávající média (rozvody vytápění, vody, kanalizace a elektroinstalace).

 

Hlasování bylo ukončeno.

Sokolov - Přístavba restaurace Golf

Počet hlasů: 161

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz