přeskočit k navigaci »

Sokolov - II/210 Modernizace křižovatky ONO

II/210 Modernizace křižovatky ONO
Stavba číslo:S21
Název stavby:Sokolov - II/210 Modernizace křižovatky ONO
Přihlašovatel:STRABAG a.s.
Místo stavby:Sokolov
Charakter stavby:dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
1.2.2021 - 10.5.2022
Investor:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o., Ing. Jiří Šlachta
Projektant:S.A.W. Consulting s.r.o., Ing. Filip Kučera
Zhotovitel:STRABAG a.s., Martin Liška
Stavbyvedoucí:STRABAG a.s., František Beduš

Moderní okružní křižovatka nahradila stávající průsečnou křižovatku na silnici II/210.

Tato silnice tvoří jihozápadní obchvat města Sokolov od dálnice D6, je tedy mimořádně vytížená.
Její výstavba omezila kolizní body a zvýšila bezpečnost silničního provozu. Zároveň stavba pomohla ke zvýšené kapacitě průjezdnosti a svým charakterem zajistila možnost přepravy nadrozměrných nákladů.

Okružní křižovatka zajistila nové vedení chodců v jejím prostoru - vybudováním chodníků a míst pro přecházení s dělícími ostrůvky a to jako bezbariérové užívání.

Nové osvětlení poskytlo větší přehlednost dopravní situace.
Při výstavbě okružní křižovatky došlo k přeložkám inženýrských sítí, zejména sdělovacích vedení a NTL plynovodu. Dále bylo nutné prodloužit kanalizaci a vodovod, nahradit stávající propustek na nový DN 1000.

Hlasování bylo ukončeno.

Sokolov - II/210 Modernizace křižovatky ONO

Počet hlasů: 101

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz