přeskočit k navigaci »

Rozhledna Bučina

Rohledna Bučina
Stavba číslo:S10
Název stavby:Rozhledna Bučina
Přihlašovatel:Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Místo stavby:Doupovské Hradiště
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2017 - 09/2017
Investor:Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Karlovy Vary
Projektant:ARCH 99 s.r.o.
Zhotovitel:ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.

Rozhledna se nachází nad obcí Kyselka na svazích na pravém břehu řeky Ohře ve výšce 582 m. Kamennou rozhlednu nechal vystavět kolem roku 1880 tehdejší majitel zdejších lázní Heinrich Mattoni. V poválečné krajině údolí Ohře se Bučina jako krajinná dominanta fakticky ztratila v porostu. V 1953 byla vyhlídková věž územně začleněna do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště. Veřejnosti nepřístupná rozhledna sloužila následně armádě jako vojenská pozorovatelna. Od roku 1972 byla chátrající kamenná věž zpřístupněna, 2005 vyjmuta z VÚ Hradiště.

Rozhledna je vysoká cca 13 m (po parapet), má válcový tvar, spodní průměr je cca 5 m, horní průměr je cca 4 m. Tloušťka zdiva dole je cca 100 cm. Základy věže jsou kamenné a spočívají na skalním podloží. Těleso rozhledny je zděné z lomového kamene (vyvřelá hornina bazaltoid z místních lomů), na třech úrovních jsou po obvodě asi 20 cm vysoké a široké římsy. Nad každou římsou se tloušťka zdiva cca o 15 cm zmenšuje. Na vrcholu je zděný parapet tloušťky cca 55 cm, který je dodatečně zpevněn betonovým věncem výšky cca 35 cm. Uvnitř je vřetenové schodiště s celkem 60 žulovými stupni, střední pilíř je zděný z plných cihel. Podlaha ochozu nahoře je tvořena kamennými deskami podobnými jako jsou stupně. Na vstupní straně věže jsou ve stěně tři otvory s klenbovým nadpražím (vstup a dvě okna) na protilehlé straně dvě menší okénka s rovným nadpražím.

Vrchol rozhledny je zakryt stříškou tvaru šestibokého jehlanu, která je nesena dřevěným krovem na šesti sloupcích vetknutých pomocí ocelových U profilů do věnce ochozu.

Provedené stavební úpravy

Doplnily se kameny obvodového zdiva a vyplnily spáry. Na římsách se vybetonovaly železobetonové věnce o průřezu cca 40 x 25 cm s podélnou a třmínkovou výztuží. Smyslem říms bylo zpevnit zdivo tuhými vodorovnými věnci a odvést stékající dešťovou vodu ze stěny.

Střední pilíř schodiště byl v místě založení staticky zajištěn.

Stávající okna a zábradlí se nahradily novými. Zábradlí na ochozu bylo doplněno dalšími svislými prvky.

Na střeše ochozu se zlepšilo připojení sloupků krovu ke kotvení do věnce. Na bednění celé střechy byla položena krytina z falcovaného plechu TiZn 0,6 mm. Okapové hrany se nahradily plnohodnotnými okapovými svody zakončenými chrliči.

Opravy v plné výši financovaly Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Celkem si náklady na opravu vyžádaly bez mála 800 tisíc korun.

Hlasování bylo ukončeno.

Rozhledna Bučina

Počet hlasů: 614

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz