přeskočit k navigaci »

Rezidence Brix

Bytový dům Brix
Stavba číslo:S01
Název stavby:Rezidence Brix
Přihlašovatel:STASKO plus, spol. s r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Bytový dům
Období realizace
(Zpracování projektu):
09/2014 - 12/2016
Investor:Rezidence BRIX a.s.
Architekt:H - PaSP Service spol. s r. o.
Projektant:H - PaSP Service spol. s r. o. - Ing. Miloš Trnka
Zhotovitel:STASKO plus, spol. s r.o.

Stavba je řešena jako nárožní sedmipodlažní objekt půdorysného tvaru „L", navazující ze dvou stran na stávající uliční zástavbu. Budova má 6 nadzemních, 1 podzemní podlaží v celém půdorysu a částečné 2. podzemní podlaží.

Architektonický návrh vychází z původní podoby hotelu - mansardové střechy s výrazným středním obloukovým vikýřem. Vzhledem k rozšíření o pozemek vedlejší proluky je oblouk zopakován i v boční uliční fasádě. Ve dvorních částech je střecha pouze sedlová s mírnějším sklonem nad ustupujícím podlažím s terasou. Průčelí objektu je v uličních i dvorních fasádách členěno balkony a v boční uliční fasádě arkýřem, zasahujícím přes tři podlaží.

Po demolici stávajícího hotelu Brix, je nový objekt založen na vrtaných mikropilotách. Hlavní nosnou konstrukci suterénních podlaží tvoří železobetonový monolitický skelet. Nosné zdivo vyšších podlaží je v systému Porotherm se stropní betonovou konstrukcí.

Výstavbou objektu vzniklo 18 bytových jednotek, které svojí polohou mají vynikající dostupnost do centra města.

Hlasování bylo ukončeno.

Rezidence Brix

Počet hlasů: 218

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz