přeskočit k navigaci »

Restaurace Promenáda

Restaurace Promenáda
Stavba číslo:S4
Název stavby:Restaurace Promenáda
Přihlašovatel:STASKO plus s.r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
2018
Investor:HOTEL PROMENÁDA, Svatopluk Pazderka
Projektant:Tros s.r.o., Ing. Eva Kubátová
Zhotovitel:STASKO plus, spol. s r.o., Marek Motl

Investor předpokládá od úpravy interiéru restaurační části a lobby baru zlepšení estetického prostředí a lepší využitelnosti  prostoru.

Lobby bar byl interiérově uspořádán tak, aby mohl být používám jako kavárna a dle nutnosti i jako restaurace. Dodavatel interiéru musel vyřešit stoly tak, aby zajistili tuto potřebu.

Restaurační část bude dispozičně upravena tak, aby byl zajištěn požadovaný vyšší standart obsluhy.

Byly navrženy nové povrchy tak, aby funkčně a provozně zajistili vyšší estetický efekt pro hosty.

Současně s interiéry  proběhnou nutné stavební práce jako elektroinstalace, úprava ZTI apod.

Hlasování bylo ukončeno.

Restaurace Promenáda

Počet hlasů: 6

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz