přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov - část č.1 Přestavba koridoru

Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov
Stavba číslo:S8
Název stavby:Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov - část č.1 Přestavba koridoru
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Studentská 1205, Ostrov nad Ohří
Charakter stavby:rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
červen 2018 - říjen 2018
Investor:Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace, neuvedeno
Projektant:BPO spol. s r.o.
Zhotovitel:Mudicon s.r.o., U Koupaliště 914/5, Karlovy Vary
Stavbyvedoucí:Mudicon s.r.o., U Koupaliště 914/5, Karlovy Vary, Ing. Václav Skopový

Kauza koridor

Základní stavební kámen nového koridoru byl slavnostně položen 11. června 2018 za přítomnosti představitelů Karlovarského kraje, zástupců firmy Mudicon s.r.o., která stavbu realizuje a samozřejmě i ředitele gymnázia Jaroslava Šafránka. S dokončením stavby se počítá nejpozději do 15. října 2018. V šatnách budou umístěny uzamykatelné skříňky pro 600 studentů. Propojení jednotlivých pavilonů bude bezbariérové.

Radostná, leč strohá zpráva! Ve skutečnosti se jedná o vyvrcholení mnohaletého úsilí několika generací vedení gymnázia i jeho kantorů. Starý koridor se totiž stal bez přehánění legendou a téměř folklórní součástí života školy. Vzpomínáme na povodně po deštích, které děravá střecha koridoru nepobrala, na sněhové vánice v zimě, na zpitomělé ptáky, kteří koridorem prolétávali ve snaze najít jeden z otvorů, kterým se omylem dostali dovnitř. Na věčně cestující uvolněné dlaždice všech barev v podlaze, rozpadající se schody nebo nouzově vedené rozvody, připomínající řešením rumunské vesnice. V zimních měsících se ráno ještě spící studenti procházkou mrznoucím koridorem definitivně probrali, v letních měsících se koridor proměnil v tropický skleník, v němž se nedalo dýchat. Často zde nejen výtvarníci prezentovali své kreace, moudra či happeningy. Třeba paleolitické nástěnné kresby, vitráže zakrývající popraskaná skla, na zemi zobrazené vznešené ideje mistra Jana z Husi, které procházející doslova pošlapávali, extravagantní plastiky, nebo i vzkazy podobné těm z nádražních WC. Koridor „sloužil" a chátral od 60´ let minulého století. Nyní se loučíme i s drátěnými kójemi, které při vstupu do gymnázia evokovaly představu klecí pro dravou zvěř nebo šílence. Byly to šatny pro studenty. Některé snad i dravé, některé možná i šílené ze stísněného prostoru ...

a) Účel objektu

Účelem objektu je přestavba stávajícího nevyhovujícího koridoru, který spojuje jednotlivé pavilony gymnázia Ostrov včetně přístavby skříňkových šaten pro 600 studentů.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jednotlivé objekty gymnázia (učební pavilony, tělocvična a dílny) jsou dnes propojeny původním koridorem z období výstavby školy. Konstrukce koridoru je ocelová, opláštění z drátoskel, zastřešení z azbestocementových vlnovek, podezdívka betonová, podlaha betonová s keramickou dlažbou. Východní část překonává výškový rozdíl pomocí schodišť, průchod není bezbariérový. Koridor není vytápěn, zatéká do něho, technický stav je špatný. Celkový stav je nevyhovující včetně estetického působení.

U napojení koridoru na pavilon A se nachází zděný přístavek skladu knih, jehož stav je také nevyhovující

Nový koridor je veden prakticky po dnešním půdorysu, je doplněn šatnami. Přístavba se šatnami jsou maximálně odsazeny od obvodového pláště pavilonu B z důvodu zamezení zastínění učeben v 1.NP tohoto pavilonu.

Podle požadavků Vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na stavby je požadovaná šířka hlavního komunikačního spojení ve školách 3000mm, minimální výška v šatnách je 2500mm. Tyto rozměry jsou dodrženy.

Obvodový plášť bude omítaný s ohledem na spotřebu energie pro vytápění s podstatně menší mírou prosklení než u stávajícího koridoru. Střecha je navržena, plochá pouze nad prostorem šaten doplněna střechou pultovou s možností horního osvětlení.

Nový hlavní vstup pro studenty je navržen západně od vstupu do pavilonu A., přímo do vstupní haly navazující na koridor. Vlastní koridor je komunikačně oddělen od přístupové chodby do šaten (špinavý a čistý provoz). V šatnách jsou umístěny uzamykatelné skříňky pro všech 600 studentů. Půdorys je doplněn skladem jako náhradou za demolici stávajícího skladu učebnic a kotelnou v koridoru u pavilónu B.

Propojení jednotlivých pavilonů bude bezbariérové pomocí ramp, do všech prostor je bezbariérový přístup.

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Stávající spojovací chodba + přístavek - demolice:

  • Zastavěná plocha:...........320m2
  • Obestavěný prostor:......1280m3

Nový stav

  • Šatny pro 600 studentů
  • Zastavená plocha: 830m2
  • Obestavěný prostor: 3530m3
  • Upravené plochy: 100m2 dlažba, 450m2 terénní úpravy + zatravnění
  • Orientace: podélná východ - západ
  • Osvětlení přirozené, oslunění není třeba prokazovat

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov - část č.1 Přestavba koridoru

Počet hlasů: 723

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz