přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy

Rekonstrukce historických prostor radnice Jáchymov
Stavba číslo:S3
Název stavby:Rekonstrukce historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy
Přihlašovatel:Město Jáchymov
Místo stavby:Jáchymov, nám. Republiky 1
Charakter stavby:rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
28.4. 2017 - 31.3.2018
Investor:Město Jáchymov
Architekt:prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Projektant:ing. arch. Petra Nováková
Zhotovitel:Jurica, a.s. Boží Dar
Stavbyvedoucí:Jurica, a.s. Boží Dar, Tomáš Jandík

Montánní kulturní dědictví, číslo projektu : 100265914

Projekt je financován z Programu spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

HISTORIE RADNICE
Jáchymovská radnice ukončuje souvislou řadu měšťanských domů v horní části náměstí Republiky a je kulturně i historicky cennou, památkově chráněnou budovou. Nejstarší dochované části radnice spadají do období 1520-1528 (jižní křídlo) a 1538-1544 (jižní křídlo)  (renesanční etapy), objekt doznal úprav v etapě klasicistní (1783-84) a romantizující (1854-71). Poslední a pro současný celkový vzhled radnice rozhodující, byla přestavba novogotická (navýšení středního a severního křídla o jedno podlaží). Ve 20. stol. pak došlo často k nevhodnému vnitřnímu rozčlenění historických prostor. Celkově dnes objekt slouží jako sídlo Městského úřadu v Jáchymově, Městské knihovny a Informačního centra.

HISTORIE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
V 16. století došlo k prudkému ekonomickému rozvoji Jáchymova díky těžbě stříbra podporované rodem Schliků. Město se rozrostlo na ve své době neuvěřitelných 18.000 obyvatel. Spolu s tím se objevila i potřeba vzniku latinské školy, která by vzdělávala syny z bohatších městských rodin. Škola vznikla pravděpodobně již v prvních dvou desetiletích 16. století a její součástí byla i knihovna. Velká část obyvatel přišla do města přes hranice ze Saska a tím byl dán jeho luterský ráz. Po následné rekatolizaci se mělo za to, že Knihovna latinské školy je nadobro ztracena.
O velikonocích roku 1871 vstoupil na půdu jáchymovské radnice ředitel Chebského městského archivu a jáchymovský rodák Karel Siegl (1851-1943). Jeho původním úmyslem bylo najít „schlikovskou knihovnu", o které ve městě slýchával. V první chvíli si nutně musel myslet, že tak učinil. Až později zjistil, že knihovna není schlikovská. V jedné půdní komoře byla velká hromada knih zasypaná stavebním odpadem i sněhem. Řada knih byla opatřena řetězy, mnohé byly velmi poničeny. I přes nepříznivé podmínky zahájil (bez stolu a židle) její soupis, který po dokončení předal jáchymovskému hornímu mistrovi Florianu Voglovi (1818-1896), který již dříve zabýval dějinami jáchymovské latinské školy. Během soupisu totiž pochopil, že jde o knihovnu této zaniklé instituce. Knihovna šťastně přečkala a přežila více než 250 let bez většího poškození. Její objevení přišlo v nejvhodnější dobu, protože o dva roky později postihl město ničivý požár, při kterém by knihovna ve svém původním uložení pravděpodobně zcela zmizela. Dnes je část knih vystavena v Královské mincovně.


REKONSTRUKCE SUTERÉNNÍCH PROSTOR RADNICE
Rekonstrukce suterénních prostor radnice proběhla v letech 2017 až 2018.  Leta nepoužívané a zcela zdevastované prostory byly celkově rehabilitovány do původní renesanční podoby a funkčně vybaveny tak, aby zde mohly být prezentovány vzácné tisky z 15. a 16. století, které byly součástí Knihovny latinské školy. Architektonické řešení si kladlo za cíl, co nejméně zasahovat do historických konstrukcí, respektovat prostorové a výtvarné prvky architektury tak, aby výsledný výraz interiéru byl historicky autentický. To znamenalo skrýt všechny moderní technologie nezbytné pro uchování vzácných tisků a pro zajištění jejich bezpečnosti pod nově položenou čedičovou podlahu. Velkou roli sehrává nasvícení interiéru, které jednak „ukazuje architekturu", vytváří pocit svátečnosti a zároveň bude nasvěcovat prezentované exponáty.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy

Počet hlasů: 108

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz