přeskočit k navigaci »

Potůčky - stavební úpravy polyfunkčního domu čp.59

Stavba číslo:S08
Název stavby:Potůčky - stavební úpravy polyfunkčního domu čp.59
Přihlašovatel:Stasko plus s.r.o.
Místo stavby:Potůčky
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
11/2020 - 12/2021
Investor:Obec Potůčky, Vlastimil Ondra
Architekt:Projektová kancelář PS, Ing. I. Pichlová
Projektant:Projektová kancelář PS, Ing. I. Pichlová
Zhotovitel:STASKO plus, spol. s r.o., Petr Kopfstein
Stavbyvedoucí:STASKO plus, spol. s r.o., Petr Markof

Stavební úpravy polyfunkčního domu čp.59

 

Jedná se rekonstrukci stávajícího objektu.

Ve stávajícím objektu je nevyhovující dřevěná konstrukce krovu. Mykologickým průzkumem bylo zjištěno, že trámy stropu nad 2np jsou také napadené a je nutná jejich výměna.

Bylo rozhodnuto zdemolovat kompletně stávající 3np včetně stropu nad 2np. Nad 2np bude vytvořen nový strop - monolitická deska uložená na stávajících nosných stěnách.

Konstrukce schodiště v místě napojení na stávající strop není známá. Po odhalení konstrukce (demolici zdiva 3np a dřevěných trámů stropu nad 2np) bude prostor v místě napojení schodiště na stropní desku dořešen podle skutečnosti.

Z monolitické desky budou vytaženy svislé věnce (sloupy), které tam, kde by byl věnec nového zdiva 3np příliš dlouhý a tím měkký, zajistí jeho stabilitu (věnec 3np bude vodorovně zajištěn pomocí svislých věnců v novém zdivu, věnce budou zakotveny do nového stropu nad 2np).

Obvodové zdivo 3np bude kompletně provedeno nové včetně výše zmíněných svislých věnců. Obvodové zdivo 3np bude opatřeno novým vodorovným ztužujícím věncem. V místě nad schodištěm do 3np bude věnec plnit funkci překladu.

Starším průzkumem byly zjištěny i vady stropu nad 1np a obvodových stěn 1np.

V průzkumu byla navržena i statická opatření. Dle sdělení objednavatele, byla tato statická opatření již provedena. Tato dokumentace se proto stavem stropu nad 1np a stavem zdiva nižších podlaží nezabývá.

Přes to všechno je skutečností , že nová monolitická stropní deska nad 2np výrazně celý objekt ztuží a stabilizuje (především stěny , na strop nad 1np to vliv nemá).

 

 

Hlasování bylo ukončeno.

Potůčky - stavební úpravy polyfunkčního domu čp.59

Počet hlasů: 54

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz