přeskočit k navigaci »

Plesná - Přestavba bývalé textilní továrny

Přestavba bývalé textilní továrny
Stavba číslo:S17
Název stavby:Plesná - Přestavba bývalé textilní továrny
Přihlašovatel:Město Plesná
Místo stavby:Plesná
Charakter stavby:přestavba bývalé textilní továrny
Období realizace
(Zpracování projektu):
19.12.2019-8.3.2021
Investor:Město Plesná, Petr Schaller
Architekt:Atelier Stoeckl s.r.o, Ing.arch. Jaroslav Aust
Projektant:Atelier Stoeckl s.r.o, Ing.David Kojan
Zhotovitel:Stavební společnost Varo s.r.o, Václav Frolík
Stavbyvedoucí:Stavební společnost Varo s.r.o, Robert Schmied

Původně rozsáhlý komplex navzájem propojených industriálních budov vymykající se svým objemovým i plošným rozsahem a převýšenou podlažností měřítku svého okolí, a doslova zašlapávající přilehlou drobnou zástavbu. A nevhodně dominující té části města, které se do nedávna nepříliš úspěšně snažilo být jeho centrem.

Rekonstrukce a následná údržba a vůbec nalezení náplně pro areál takovéhoto rozsahu byly mimo možnosti města. Nabízela se varianta úplné demolice a vyčištění pozemku, která by ale přinesla úplnou ztrátu historické stopy této části města. Nebo druhá náročnější cesta, nalezení kompromisu alespoň částečně a nerušivě uchovávající původní urbanistickou stopu a identitu místa.

Bylo rozhodnuto, že část areálu zůstane zachována, včetně unikátního zděného komína o výšce 77m.

Hlavní budova byla "zmenšena" o svou prostřední část. Zachovány byly severní a jižní konce objektu, během projektu nazývané jako věže, které obsahují kompozičně a architektonicky nejcennější prvky.

Budovy zadní části areálu nebyly ubourány až k základům, ale byla ponechána jejich částečná torza. Ta byla zakomponována do řešení venkovního prostranství a tvoří tak systém navzájem propojených teras poskytujících prostory pro pořádání venkovních kulturních akcí.

Vstupní hala vznikla probouráním stropní konstrukce suterénu a horního podlaží. Ve spojovacím traktu mezi oběma věžemi je umístěn hlavní výstavní prostor.

Nový systém schodišť nahradil ta nevyhovující původní. V interiéru je nadále držen industriální design stavby v detailech, jako jsou například radiátory topení, schodiště a další.

Nejdůležitějším úkolem ale bylo nalezení nové náplně objektu. Tou se stala muzejní expozice s perspektivou na doplnění dalších funkcí, které napomohou definovat zřetelné urbanistické centrum obce.

 

Prezentace.pptx (38.35 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Plesná - Přestavba bývalé textilní továrny

Počet hlasů: 318

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz