přeskočit k navigaci »

Okružní křižovatka ulic Stará Kysibelská a Blahoslavova Karlovy Vary

Okružní křižovatka ulic Kysibelská a Blahoslavova
Stavba číslo:S16
Název stavby:Okružní křižovatka ulic Stará Kysibelská a Blahoslavova Karlovy Vary
Přihlašovatel:PRAGOPROJEKT, a.s.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2016 - 04/2017
Investor:Statutátní město Karlovy Vary
Projektant:Ing. Pavel Šlapa - PRAGOPROJEKT, a.s.
Zhotovitel:EUROVIA CS, a.s.

Předmětem realizace byla okružní křižovatka v ulici Stará Kysibelská, která se nachází v zastavěné části Karlových Varů, Dolní Drahovice. Před realizací zde byla tvarově nestandartní styková křižovatka. Okružní křižovatka je navržena na základě bezpečnosti a plynulosti dopravy v ulicích Kollárova, Blahoslavova a ulice Stará Kysibelská. Zároveň bylo realizováno napojení nezastavěné plochy na parcele č. 856/1, kde je připravována výstavba obytných domů.
V celém prostoru se nacházela celá řada stávajících inženýrských sítí - VN kabely, NN kabely, kanalizace, vodovod, plynovod, horkovod a podzemní štola kanalizace, které bylo nutné ochránit anebo přeložit. Celkem bylo realizováno sedm přeložek inženýrských sítí.
Okružní křižovatka je realizována o vnějším poloměru 14 metrů. Šířka vozovky okružní křižovatky je 5,5 m a dlážděný prstenec je šířky 2,5 m. Jednotlivá ramena jsou oddělena dlážděnými ostrůvky a napojena na stávají ulice.
Požadavek na polohu okružní křižovatky a navazující úpravy včetně chodníků byl realizovat OK pouze na pozemcích města a zároveň zohlednit polohu vzrostlého chráněného dubu mezi ulicemi Stará Kysibelská a Kollárova.

Hlasování bylo ukončeno.

Okružní křižovatka ulic Stará Kysibelská a Blahoslavova Karlovy Vary

Počet hlasů: 122

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz