přeskočit k navigaci »

Obnova parkoviště Ostrov - Lidická

Obnova parkoviště Ostrov - Lidická
Stavba číslo:S16
Název stavby:Obnova parkoviště Ostrov - Lidická
Přihlašovatel:Eurovia CS, a.s.
Místo stavby:Ostrov
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2016 – 05/2017
Investor:Město Ostrov
Projektant:Ing. Igor Hrazdil
Zhotovitel:Eurovia CS, a.s.

Předmětem stavby je provedení parkoviště pro osobní vozidla a úpravy přilehlé místní komunikace v Lidické ulici v Ostrově. Celá oblast stavby je umístěna v obytné zóně. Stavba zajišťuje dopravní obslužnost území, zvyšuje bezpečnost provozu a navyšuje kapacitu parkovacích míst.
Napojení na Lidickou ulici zůstává obousměrné a jeho šířka je upravena na 6,00 m. Oddělení obytné zóny je provedeno chodníkovým přejezdem z betonové dlažby. Část komunikace za domy čp. 293 až 296 je postavena v šíři 5,5 m a napojena na část zadní Lidické rekonstruovanou v roce 2015. Část komunikace za domy čp. 1212 - 1215. Svah odtěžený v rámci vybudování parkovacích míst je zajištěn drátokamennou konstrukcí - gabiony o šířce 1,0 a výšce 1,0 respektive 0,5 m. Pro umožnění přístupu z Lidické ulice do prostoru kopce byla rekonstruována dvě terénní schodiště. Schodišťové stupně jsou provedeny ze žuly, podesty a mezipodesty pak z kamenných kostek.
Navazující parkoviště pak zajišťuje dalších 53 parkovacích stání. Z toho 3 místa pro zdravotně tělesně postižené.
Technické parametry:
Počet parkovacích stání:    50 + 3 ZTP
Plocha živičné vozovky:        1 420 m2
Délka gabionových zdí:        157,4 m

Hlasování bylo ukončeno.

Obnova parkoviště Ostrov - Lidická

Počet hlasů: 124

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz