přeskočit k navigaci »

Nový atletický areál v Ostrově

Atletický areál v Ostrově
Stavba číslo:S09
Název stavby:Nový atletický areál v Ostrově
Přihlašovatel:Město Ostrov
Místo stavby:Ostrov
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
09/2016 - 06/2017
Investor:Město Ostrov
Architekt:Ing. Toman - BPO spol. s r.o.
Projektant:BPO spol. s r.o.
Zhotovitel:ALGON, a.s.

Stavba byla realizována v prostoru stávajícího dožilého stadionu pod 1. Základní školou Masarykova. Zjednodušeně lze říci, že se staveniště nachází mezi ulicemi Krušnohorská, Družební, Masarykova a Zahradní. Stavba byla zahájena v září 2016, dokončena pak v červnu 2017. Slavnostní otevření proběhlo v září 2017.
Součástí stavby je vlastní atletický ovál s doplňky pro ostatní atletické discipliny (skok daleký, vysoký, skok o tyči, oštěp, kladivo, disk, překážky apod). Areál má své své sociální a technické zázemí (šatny s klubovnami apod.), je doplněn tribunou, příjezdní komunikací s parkovištěm, inženýrskými sítěmi a přípojkami.
Vstup do areálu je z jihozápadní strany. Zde je také vytvořen nový příjezd z Družební ulice a potřebná parkovací místa. Severně od vstupu je podél západního oblouku atletické dráhy postaven objekt šaten - jako jednoduchý přízemní podélný jednotrakt. Střecha je navržena tvarem a materiálem pro pohled shora z okolních domů. Barevné řešení objektu - světle pískově žluté omítky + tmavě modrá ocelová konstrukce + šedé pohledové betony + bílé střešní plechy. V tomto objektu se nachází šatnové a sociální zázemí pro 80 atletů, klubovna, technické místnosti, garáže pro techniku apod. Vytápění objektu a výroba TUV jsou řešeny tepelným čerpadlem, celý objekt je vybaven vzduchotechnikou.
Tribuna je umístěna podélně s cílovou rovinkou do odtěženého svahu. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny opěrnou monolitickou železobetonovou stěnou - líc z pohledového betonu, a ocelovými sloupy zastřešení. Zastřešení pak ocelovými svařovanými nosníky a ocelovými tenkostěnými profily (vazničky). Střešní plášť je tvořen bedněním a falcovaným hliníkovým plechem na podkladním asfaltovém pásu.
Vlastní atletický ovál má délku 333,33 m. Je na něm 6 běžeckých drah šířky 1,22 m, aby se zde mohly pořádat oficiální závody min. krajského formátu. Materiálově je tvořen umělým voděnepropustným povrchem v červené barvě, tvořeným spodní vrstvou směsi gumového granulátu a polyuretanového pojiva, uzavřenou stěrkou směsi polyuretanového barviva, polyuretanového pojiva a EPDM moučky. Vrchní vrstva je tvořena litou směsí polyuretanového barviva a pojiva s provedením vsypu EPDM. Součástí oválu je i sprinterská rovinka délky 135,0 m. Pro sektor hodu oštěpem je zvolen kratší rozběh i dopadiště, jehož délka je cca 70,0 m. Pro dorostenecké závody a případné závody dospělých krajského formátu jsou tyto parametry dostatečné. Ostatní sektory mají klasické parametry podle pravidel atletiky. Uvnitř oblouku na východní straně atletického oválu je navržena plocha s umělým povrchem. Její součástí bude sektor skoku o tyči a skoku vysokého a dále i polyfunkční sportovní hřiště, které využije část této plochy a které je určeno pro míčové hry (volejbal, tenis, basketbal apod.).
Pro skok daleký byla vytvořena 2 doskočiště a 2 rozběhové dráhy s různým umístěním odrazových prken. Pro skok o tyči pak zabudována do betonového lože skříňka na „zapíchnutí" tyče při skoku. Pro vrh koulí a hod diskem a kladivem pak samostatné sektory s betonovými odhodovými kruhy. Pro hod diskem a kladivem byla postavena ochranná klec. Atletický ovál má umělé osvětlení, je doplněn o oplocení, parkování je možné jak pro osobní auta, tak autobusy.
Celý areál byl koncipován jako víceúčelový. V rámci druhé etapy bude dobudováno fotbalové hřiště a jeho zázemí.
Stavba se potýkala s řadou problémů. K nim patřilo zejména jílovité podloží - i přes komplikovaný drenážní systém neustále docházelo ke zvodňování pláně a přítokům vody ze svahu za tribunou. Bylo tedy nutné pláň sanovat a drenážní systém posílit. Po celou dobu trvání zemních prací byla nutná přítomnost geologa.

Hlasování bylo ukončeno.

Nový atletický areál v Ostrově

Počet hlasů: 175

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz