přeskočit k navigaci »

Nejdek - Bytové domy na st.p.č. 858, 1410, 1411 a 1412 v k.ú. Nejdek

Bytové domy na st.p.č. 858, 1410, 1411 a 1412 v k.ú. Nejdek
Stavba číslo:P03
Název stavby:Nejdek - Bytové domy na st.p.č. 858, 1410, 1411 a 1412 v k.ú. Nejdek
Přihlašovatel:Stasko plus spol. s r,o,
Místo stavby:Nejdek
Charakter stavby:Novostavba - obytná
Období realizace
(Zpracování projektu):
2024 - 2025
Investor:ADA Invest a.s., Kopfstein Petr
Architekt:Ing. Arch. Petra Třebová, Ing. Arch. Petra Třebová
Projektant:Ing. Arch. Petra Třebová, Ing. Arch. Petra Třebová
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu

BD NEJDEK

Bytové domy se budou nacházet v převážně obytném a stabilizovaném území. Umístění, velikost a tvar bytových domů jsou v souladu v platnou územně plánovací dokumentací a jejími regulativy pro toto území, což prokázalo vydané územní rozhodnutí. Většina okolní zástavby jsou bytové domy. Vlastní objekty BD jsou na pozemku umístěny tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo vzdušného vedení vysokého napětí, což mělo zásadní vliv na rozmístění jak samotných BD, tak i parkovacích ploch. Kolem nové příjezdové komunikace jsou navrženy parkovací plochy a přístupové chodníčky vedoucí okolo obou bytových domů až k přístřešku na nádoby TKO umístěným podél Dukelské ulice. V minulosti tento prostor byl vyžit jako areál podniku OSP. Je přístupný z Dukelské ulice. Pozemky pro stavbu bytových domů se nachází pod tělesem železniční dráhy. Z jižní strany jsou přilehlé pozemky se dvěma RD a zelená plocha bývalého židovského hřbitova, která navazuje na Poštovní ulici

V tomto území je možno umísťovat domy o max. čtyřech obytným podlažích + obytné podkroví. Tak byly BD navrženy. Jsou zastřešeny sedlovou střechou s vikýřovými okny. Jednotlivá patra jsou až na malé odchylky identická. V přízemí BD jsou navrženy pouze 3 byty a dále prostory jako technická místnost. místnost pro elektroměry, kočárkárna a úklidová místnost. Do domu se vstupuje bezbariérově přes zádveří. Na ně navazuje schodišťový prostor s výtahem.

Dále bylo potřeba přihlédnout k situování obytných místností v jednotlivých bytech s ohledem na světové strany a sousedství železniční trati. Jižní strana pozemku je situována směrem k parčíku. Na tuto stranu je zároveň otevřený a nezastíněný výhled na město Nejdek s jeho kopcovitým pozadím. Čelní část bytových domů s balkóny byla tudíž situována převážně na jih. Štítová okna z obytných místností mají výhled na východ a některé balkóny i na západní stranu. Naopak na severní stranu, kudy vede i železniční trať, byly navrženy vstupy do domů a schodišťové sekce. Okna na severní fasádě jsou pouze z chodby a z koupelen.

 

 

D.1.1.3_2NP.pdf (471.17 KB)

D.1.1.6_5NP.pdf (468.78 KB)

D.2.1.8_ŘEZ_A-A.pdf (600.79 KB)

D.2.1.10_POHLEDY.pdf (430.57 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Nejdek - Bytové domy na st.p.č. 858, 1410, 1411 a 1412 v k.ú. Nejdek

Počet hlasů: 86

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz