přeskočit k navigaci »

Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu

Koupaliště Ostrov
Stavba číslo:S23
Název stavby:Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu
Přihlašovatel:Město Ostrov
Místo stavby:Hlavní třída 1221, Ostrov
Charakter stavby:Koupaliště
Období realizace
(Zpracování projektu):
01.09.2021 - 25.05.2022
Investor:Město Ostrov, Mgr. David Hanakovič
Architekt:Architektonické studio Hysek s.r.o., Ing. arch Oldřich Hysek
Projektant:Architektonické studio Hysek s.r.o., Ing. arch Oldřich Hysek
Zhotovitel:BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Jakub Misiarz
Stavbyvedoucí:INVESSALES, spol. s r.o., Jaroslav Shrbený

Popis rekonstrukce

Nový rekreační bazén se skládá ze dvou uživatelsky rozdílných, průplavem pod mostem navzájem propojených a půdorysně posunutých bazénů.

Jižní bazén je více klidový s oddělenou rekreační a plaveckou částí. V západní části jižního 25 m bazénu je podélnou nerezovou stěnou oddělená plavecká část se čtyřmi plaveckými drahami s odpovídající délkou 25 m a vybavením (vodící pruhy na dně a stěnách, startovní bloky) podmínkám plaveckého svazu.

Za oddělovací stěnou je ve východní části klidová rekreační část se dvěma skupinami trubkových masážních lehátek, stěnovými masážními tryskami, se dvěma dnovými perličkami, dvěma chrliči, vodní clonou, vodní číší a vstupním schodištěm a vstupem ZTP.

V severním rušném bazénu jsou na východní straně umístěny bezpečné dojezdy otevřených skluzavek z přilehlého terénního svahu.

Dlouhá skluzavka délky 61,5 m, šířky 1,2 m nahrazuje dožilou stávající skluzavku. Má stejné nástupní místo a využívá z velké části stávající terénní schodiště.

Nová široká skluzavka délky 10 m šířky 3 m je umístěna jižně na východním ochozu. Pod novou širokou skluzavkou je navržen nový technologický objekt čerpadel skluzavek a vzduchování atrakcí, který současně tvoří její podporu.

V západní části rušného bazénu jsou do trojúhelníku umístěny dva lanové mosty a dvě houpací sítě, na bazénovém ochotu jsou umístěná dvě vodní děla a v prostoru mezi dojezdy skluzavek je umístěn rušný houpací bazén.

Bazény jsou navzájem propojeny 4 m širokým průplavem, přes který je vedena pěší lávka propojující východní a západní bazénové ochozy a poskytující atraktivní pohledy na obě části.

 

Základní technická data bazénu:

  • max. délka 46,50 m
  • max. šířka 18,00 m
  • min. hloubka 1,10 m
  • max. hloubka 1,60 m
  • vodní plocha 774,0 m2

 

Hlasování bylo ukončeno.

Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu

Počet hlasů: 89

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz