přeskočit k navigaci »

Jáchymov - Stavební úpravy bytového domu, na Slovanech č.p. 545

Jáchymov - Stavební úpravy bytového domu, na Slovanech č.p. 545
Stavba číslo:S02
Název stavby:Jáchymov - Stavební úpravy bytového domu, na Slovanech č.p. 545
Přihlašovatel:Město Jáchymov
Místo stavby:p.p.č. 4884/7, p.p.č 4884/19 a st. p.č. 1328 v k.ú. Jáchymov
Charakter stavby:bytový dům
Období realizace
(Zpracování projektu):
9/2020 - 10/2022
Investor:Město Jáchymov, Mgr. et Mgr. Michal Baláž, DiS.
Architekt:JURICA a.s., Ing. Anton Jurica
Projektant:JURICA a.s., Ing. Anton Jurica
Zhotovitel:METALL QUATRO spol. s r.o., Ing. Milan Karfík ml.
Stavbyvedoucí:METALL QUATRO spol. s r.o., Jiří Schlegel

Historie domu č.p. 545 v Jáchymově

Bytový dům č.p. 545 v Jáchymově se nachází v čele revitalizovaného sídliště Slovany v Jáchymově.
Byl postaven na přelomu 20. a 30. let dvacátého století. Původně byl dům nazýván Achtfamillien Haus, později též jako  „Ruský dům" nebo „Rusák". Rusákem je dům nazýván poté, co si ho v roce 1947, společně s bývalým hotelem Unionem zabrali „důlní poradci" ze SSSR.

V posledních letech byl objekt neobydlený a bez potřebné údržby. Byl zcela vybydlen a značně zdevastován s řadou dožilých konstrukcí. Dlouhodobě docházelo k zatékání střešní konstrukcí, což zapříčinilo degradaci trámových stropů.

Sídliště Na Slovanech, zvané původně Chlebný trh (Brotmark) je nejstarším jádrem města. Právě zde se měla rozkládat původní osada Konradsgrün, jejíž počátky jsou kladeny až do 12. století a kde se měla nacházet i štola, která stála za pozdější slávou města Jáchymov. První stavení tak vznikla na ploše tzv. Chlebného trhu (dnešní prostor sídliště Na Slovanech), kde se soustředil veřejný a náboženský život.
V roce 2017 byla dokončena regenerace sídliště Na Slovanech, která jemně propojila dvě části tohoto náměstí - dům s pečovatelskou službou na jedné straně a objekty spojeného panelového typu na straně druhé. Celkový pohled na náměstí nyní uzavírá nově zrekonstruovaný bytový dům č.p. 545, který dodává celkovému pohledu na obdélné náměstí ucelený ráz.

Rekonstrukce bytového domu

Stavební práce na rekonstrukci bytového domu byly započaly v září roku 2020. Dům byl tzv. vybydlen a svým vzhledem narušoval celkovou kulturu náměstí Na Slovanech.

Stavební úpravy byly zahájeny vyklizením celého objektu. Byly odstraněny veškeré zařizovací předměty a vybavení, stávající nášlapné vrstvy podlah zachovaných betonových stropů. Dále byly demontovány veškeré výplně otvorů, veškeré dělící příčky a rozvody. Došlo k sejmutí stávající krytiny střechy.

Poté byla započata celková rekonstrukce domu. V rámci stavebních úprav došlo k realizaci nových přípojek inženýrských sítí a vybudování 6 nových parkovacích míst. Součástí bytového domu jsou i čtyři nová garážová stání. Stavební úpravy nemění zásadním způsobem architektonické řešení objektu.

V objektu bylo vybudováno 10 nových bytových jednotek ve čtyřech podlažích: 4 byty o velkosti 1+1, 4 byty 3+1, 2 byty 2+1. V bytech jsou osazené nové kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů, vestavěné skříně vyrobené na míru. V bytech jsou vybudována sociální zařízení, která zde v minulosti scházela.

V domě byl nově instalován výtah, vznikly společné prostory např. kočárkárna, úklidová místnost a technická místnost, ve které jsou umístěny 2 plynové kotle, kterými je celý objekt vytápěn. V blízkosti objektu došlo k odstranění náletových dřevin a byla provedena náhradní výsadba nízkých dřevin.

Tím, že celé náměstí Na Slovanech v roce 2017 prošlo celkovou regenerací a v prostoru vznikla rekreační plocha s novou výsadbou stromů a dětské hřiště vybavené mobiliářem a hracími prvky (dětská houpadla, prolézačka ve tvaru pyramidy, kolotoč), je tento nově zrekonstruovaný bytový dům příležitostí ke kvalitními bydlení a žití v Jáchymově napříč generacemi.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Jáchymov - Stavební úpravy bytového domu, na Slovanech č.p. 545

Počet hlasů: 115

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz