přeskočit k navigaci »

Jáchymov - I/25 Jáchymov OK - Lázně Jáchymov

I/25 Jáchymov OK - Lázně Jáchymov
Stavba číslo:S22
Název stavby:Jáchymov - I/25 Jáchymov OK - Lázně Jáchymov
Přihlašovatel:ŘSD ČR + DS engineering PLUS
Místo stavby:Jáchymov
Charakter stavby:trvalá
Období realizace
(Zpracování projektu):
11/2021-11/2022
Investor:ŘSD ČR, Bc. Lukáš Hnízdil
Architekt:neuvedeno, neuvedeno
Projektant:NEUTRA PROJECT s.r.o., Ing. Michal Šnajdler
Zhotovitel:PORR a.s., Ing. Jaroslav Vopalecký
Stavbyvedoucí:PORR a.s., Ing. Jaroslav Vopalecký

Předmětem realizace byla velkoplošná oprava povrchu dožilé vozovky, výstavba nové opěrné zdi po levé straně ve směru staničení a sanace skalního masivu a sanace stávající betonové zdi

Celkem se jedná o  tři stavební objekty - SO 101, SO 201 a SO 701.

Stavební objekt SO 101 řešil úsek vozovky silnice I/25, který se nachází v intravilánu města Jáchymov v úseku od začátku obce Jáchymov po okružní křižovatku. Úsek je dlouhý cca 800 m.

Velkoplošná oprava vozovky byla navržena a provedena na základě diagnostického průzkumu a spočívala ve vyfrézování stávajících živičných vrstev a položení nových asfaltových vrstev.

Odvodnění komunikace zůstalo stávající, došlo k jeho pročištění, včetně pročištění propustků.
Součástí bylo rovněž obnovení vodorovného dopravního značení, založení trávníku s parkovým výsevem za zpevněnými krajnicemi.

V rámci SO 201 byla z důvodu havarijního stavu krajnice zemního tělesa komunikace I/25 zajištěna stabilizace vozovky pomocí nekotvených opěrných zdí založených na mikropilotách, jejichž součástí je ztužující věnec a přelivná římsa ze železobetonu. Záporová stěna je tvořena dvěma řadami svislých zápor a jednou řadou kotevních mikropilot. Na opěrné zdi je osazeno nové zábradelní svodidlo.

Objekt SO 701 řešil sanaci skalního masivu. Došlo k očištění skalního masivu, odtěžení materiálu a zajištění skalního svahu hexagonálními sítěmi se systémovým kotvením. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení odtěženého materiálu, z důvodu zjištění větralých a nevětralých rul po očištění svahu.

Součástí tohoto stavebního objektu byla sanace stávající opěrné zdi v délce 67 m zajištující svah po pravé straně ve směru staničení komunikace.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Jáchymov - I/25 Jáchymov OK - Lázně Jáchymov

Počet hlasů: 54

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz