přeskočit k navigaci »

I/20 Cihelny, most ev.č. 20-006

I/20 Cihelny, most ev.č.20-006
Stavba číslo:S20
Název stavby:I/20 Cihelny, most ev.č. 20-006
Přihlašovatel:SMP CZ, a.s.
Místo stavby:Silnice I/20 u obce Cihelny
Charakter stavby:Mostní objekt
Období realizace
(Zpracování projektu):
IV/2018 - IX/2018
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
Projektant:WORING s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň
Zhotovitel:SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Stavbyvedoucí:SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Martin Skuhra

Mostní objekt ev.č. 20-006 se nachází v extravilánu obce Cihelny, v katastrálním území Kfely u Horního Slavkova, Karlovarský kraj. Most byl spolu s dalšími postaven v rámci provádění přeložky silnice I/20 mezi Karlovými Vary a Bečovem v druhé polovině 70-tých let.Původní most:
Třípolový most přes řeku Teplou s rozpětím mostních polí 17,2m.
Úhel křížení P01 - P 46,8°, P02 - P 50,2°, P03 - P 54,0°
Délka mostu 58,5m
Šířka mostu 15,1m
Nosnou konstrukci ve stávajícím stavu tvořily prefabrikované předpjaté nosníky KA-67 délky 18 m v kombinaci se spádovou deskou.
V příčném řezu bylo 14 ks prefabrikovaných nosníků (pro každé mostní pole). Prefabrikované nosníky byly nad podporami monoliticky spojeny. Nosníky byly na spodní stavbu uloženy přes pryžová ložiska. Spodní stavba byla tvořena dvěma krajními masivními opěrami a dvěma mezilehlými pilíři. Založení mostu plošné.
V rámci stavebních úprav bylo demontováno vybavení mostu, odfrézovány stávající vozovkové vrstvy, odstraněny celoplošné izolace mostu, římsy a odstraněna stávající nosná konstrukce z nosníků KA-67.
Na spodní stavbě byly odbourány závěrné zídky opěr a k nim navazující dotčené části šikmých mostních křídel. Dále byly odbourány železobetonové úložné prahy a dříky krajních opěr a stativa středních pilířů.

Nový most:
Na obou mostních opěrách byly provedeny nové dříky včetně úložných prahů.
Součástí úložných prahů jsou železobetonové pod-ložiskové bločky.
Na úložných prazích byly vybetonovány nové závěrné zídky tl. 300 mm.
V oblasti mezilehlých pilířů došlo k odbourání stávajících stativ a jejich následnému obnovení. Výška nových úložných stativ h=750 mm, min. tloušťka konzol na koncích tl.250 mm, šířka stativa š.2500 mm. Součástí stativ jsou rovněž jako u úložných prahů opěr pod-ložiskové bločky. Pohledové plochy dříků středních pilířů byly tryskány a následně sanovány v rozsahu poškození povrchové úpravy provedené v roce 2008.
Nosná konstrukce byla v rámci realizační dokumentace stavby navržena jako spojitý nosník z předpjatých prefabrikátů T-93 v každém poli 7ks uzavřena středovými a koncovými příčníky s následným zmonolitněním spádovou spřahující deskou tl. 220 mm a dodatečným předepnutím celé konstrukce.
Izolace byly provedené jako celoplošné, římsy z prefabrikovaných lícních prefabrikátů s dodatečným zmonolitněním.
Dilatační závěry byly navrženy a osazeny jako povrchové s rozsahem lamely 5-80 mm.

Most byl rekonstruován za úplné uzavírky provozu v období 16.04.-30.09.2018.

Hlasování bylo ukončeno.

I/20 Cihelny, most ev.č. 20-006

Počet hlasů: 38

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz