přeskočit k navigaci »

Futura - nová vodárna

Futura - nová vodárna
Stavba číslo:P02
Název stavby:Futura - nová vodárna
Přihlašovatel:tým Futura
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
2017 - 2018
Investor:Investiční skupina - Praha, ČR
Architekt:architektonický návrh - Jana Šemberová, Petr Čumr

Představujeme vám revitalizaci celého areálu staré tuhnické vodárny v Karlových Varech; rekonstrukci stávajících objektů, technologických souborů s cílem vytvořit městotvorný celek ukončující novou urbánní osu širšího městského centra s vyšší hodnotou nové zástavby s použitím volných architektonických forem. To vše plně ve shodě s původním industriálním charakterem budov a aktuálně platným novým územním plánem Statutárního města Karlovy Vary. Vycházíme z respektování dané lokality, současného stavu a reálné adaptace daného specifického území tzv. brownfieldem.

Cilem projektu je vytvoření moderního komerčního víceúčelového centra nabízejícího služby zaměřené na volnočasové, profesní a zážitkové aktivity tak, aby uspokojily různorodé potřeby místních obyvatel a návštěvníků Karlovarska. Objekty jsou koncipovány jako propojené s atraktivními prostory, které nabízejí služby ve specifickém prostředí. Tento nový záměr vytváří jasnou a předem danou tvorbu pracovních míst a podpoří regionální trh práce, místní firmy a podnikatele.

Reagujeme na celkový charakter a současné využití území, proto věříme v náš přínos i pro subjekty zajišťující volnočasové aktivity (meandr Ohře, KV Aréna, bazénové centrum, míčová hala či atletický stadion AC Start s tenisovými kurty) například v navázání obchodní a programové spolupráce.
Naší vizí je poskytnout občanům Karlovarska nový zážitek v oblasti profesních a volnočasových aktivit, služeb, gastronomie a kultury. Uskutečněním tohoto záměru chceme zatraktivnit život místních, vytvořit příjemné místo pro setkávání zdejší komunity a rozšířit dění z městského centra. Tento koncept v regionu chybí a věříme, že bude plně doceněn nejen obyvateli Karlových Varů.
K danému záměru je vytvořen filmový spot, který je možné shlédnout na webových stránkách www.futurakv.cz

 

Celý záměr projektu obsahuje:

 • hotel Futura se střešní párty terasou
 • restaurace
 • společenský hudební dům s bary
 • coworkingové centrum, konferenční sál s projekcí
 • beauty salon a kadeřnictví
 • mateřské centrum a noční mikrojesle, venkovní zázemí pro děti
 • sportovní a taneční sál vhodný i pro yogu, spinning a aerobic
 • zastřešené atrium s využitím pro společenské akce, výstavy a sezónní trhy
 • vodácký dům s odpočinkovou střešní terasou a občerstvením
 • náplavka a sluneční terasy
 • hudební kluby a kavárny se zahradní terasou
 • galerie Futura s možnosti konání výstav pro mladé výtvarníky, workshopy
 • bistra a obchody s delikatesami, květinářství, a další
 • hudební a divadelní life scéna, vystoupení amatérských a profesionálních kapel
 • odpočinková zóna v parku
 • zázemí pro areál Meandr s občerstvením
 • hlavní dvoupodlažní parkoviště pro celý areál
 • design hotel penzionového typu
 • kreativní centrum, sdílené střešní zahrady.

Historie území - první karlovarské vodárny v Tuhnicích
Toto období začíná rokem 1882, kdy byla v Karlových Varech vystavěna první vodárna. Do té doby se voda do města přiváděla z lesních pramenišť, která však v létě často vysychala a rozvíjející se lázeňské město tak muselo bojovat s nedostatkem vody. Jelikož nebylo možné využít ve městech či jeho okolí kvalitní podzemní zdroj, rozhodla se městská rada vystavět novou vodárnu v Tuhnicích, která filtrovala vodu z řeky Ohře. Tuhnická vodárna vyráběla ovšem původně pouze užitkovou vodu, nevhodnou k pití, i tak ale městu významně pomohla. Používala se zde technologie pomalého filtrování, doplněná v roce 1912 o předčištění na rychlofiltrech. V návaznosti na novou úpravnu byla postupně vybudována nová vodovodní síť, která rozváděla užitkovou vodu do jednotlivých domů. Vedle této sítě na užitkovou vodu existovala i druhá síť na pitnou vodu, rozváděnou původními i rozšířenými lesními vodovody do významných městských budov a veřejných kašen. Obě sítě byly určené pouze pro samotné lázeňské město, okolní obce (pozdější čtvrtě) byly zásobeny z vlastních pramenišť. Éra dvou oddělených sítí končí po roce 1923, kdy bylo na tuhnické vodárně zavedeno chlorování a začala se zde místo užitkové vody vyrábět zdravotně nezávadná, tedy pitná voda.


V druhém období, které následovalo po zavedení chlorování na úpravně a trvalo až do roku 1962, se obě městské sítě postupně začínají sjednocovat a původní lesní zdroje se nadále využívají pouze pro zásobování veřejných kašen. Dochází k první významnější rekonstrukci tuhnické vodárny a rozvodné sítě se rozšiřují do nově přičleněných čtvrtí. Třetí období začíná rokem 1962, kdy se začala vedle původní vodárny v Tuhnicích budovat druhá vodárna s novou technologií chemické úpravy vody z Ohře, a končí rokem 1984, kdy byla zprovozněna v pořadí již třetí karlovarská vodárna v Březové, upravující vodu ze Stanovické nádrže. Poslední moderní období je charakteristické rozrůstáním celého vodovodního systému daleko za hranice města.
(použito z knihy Voda pro Karlovy Vary (2012) - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.)

 

Hlasování bylo ukončeno.

Futura - nová vodárna

Počet hlasů: 1014

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz