přeskočit k navigaci »

Dolní Nivy - Multifunkční dům

Stavba číslo:P05
Název stavby:Dolní Nivy - Multifunkční dům
Přihlašovatel:Obec Dolní Nivy
Místo stavby:Dolní Nivy
Charakter stavby:Občasná vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2021 - 12/2021
Investor:Obec Dolní Nivy, Pavel Hrysz, starosta
Architekt:Ing. Martin Dědič, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. Aleš Kaňkovský
Projektant:Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský
Zhotovitel:neuvedeno
Stavbyvedoucí:neuvedeno

TECHNICKÝ POPIS STAVBY A VYBAVENÍ

Novostavba multifunkčního domu v centru obce Dolní Nivy na parc. č. 113/1, 113/3 a 127 vše v k.ú. Dolní Nivy je navržena jako dva objekty oddělené průchodem na stávající hřiště. Návrh hmoty domu spočívá ve dvou objektech se sedlovou střechou propojených objektem s plochou střechou tak, aby citlivě zapadl do okolní zástavby venkovských staveb a zároveň svým tvarem vytvořil náměstíčko, které se přirozeně stane hlavním jevištěm veškerého dění v obci.

Celková zastavěná plocha objektů je 1 679 m2. Obestavěný prostor činí 13 459 m3. Stavba je navržena jako bezbariérová.

Dispozičně je dům rozdělen na šest funkčních částí. V levé části objektu, který je v celé ploše jednopodlažní, se nachází obecní úřad, dále pak knihovna a obchod se smíšeným zbožím. V podkroví nad obecním úřadem je umístěn sklad na sportovní náčiní pro přilehlé venkovní hřiště. V pravé části objektu v 1. NP se nachází restaurace, zázemí technických služeb a vstup do kulturně sportovní části stavby. Ve 2.NP je umístěn multifunkční sál a jeho zázemí. Sál lze využívat jak ke sportovním akcím, tak ke společenským událostem, pro které bude na zadní stěně objektu využíváno rozkládací pódium. Celkové provozní řešení umožňuje využití stávajícího venkovního hřiště v návaznosti na nově navržené zázemí v multifunkčním domě.

Založení stavby je uvažováno na železobetonových plošných základech. Konstrukční systém objektu je mimo multifunkční sál navržen jako zděný se stropy z předepjatých železobetonových panelů a sedlovou střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Konstrukce multifunkčního sálu je navržena jako rámová s možností volby materiálu ocel/dřevo. Tepelné a akustické izolace uvažovány v místě obvodových stěn a podlah. Povrch podlahy multifunkčního sálu je navržen jako dřevěný na pružném roštu. Ostatní povrchy podlah z keramické dlažby. Povrchy stěn výmalba / obklad. Vnitřní pohledy SDK, stěny multifunkčního sálu opláštěny dřevěnými palubkami. Vnější fasáda jemnozrnná omítka. Okenní výplně plastové/hliníkové, izolační trojskla. Vstupní dveře plastové/hliníkové, vnitřní obložkové dle možností z hlediska dělení požárních úseků.

Objekt bude napojen na stávající veřejné sítě technické infrastruktury. Podmíněná je realizace dostavby obecní ČOV z důvodu nedostatečné kapacity. Jako zdroj tepla je uvažován plynový kotel. Dále jsou uvažovány fotovoltaické panely na část šikmé střechy multifunkčního sálu.

Objekt disponuje vlastním zdrojem vytápění, ohřevu vody, rozvodů vnitřního vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky a elektřiny. Hygienické zázemí a šatny jsou navrženy v souladu s platnou legislativou, dle ČSN 73 4108, v požadovaném rozsahu dle navržené kapacity multifunkčního domu.

 

 

Ortofoto.pdf (3.54 MB)

Územní plán.pdf (1.39 MB)

Schéma.pdf (1.97 MB)

Vizualizace.pdf (2.13 MB)

Vizualizace.pdf (2.61 MB)

Vizualizace.pdf (1.31 MB)

Vizualizace.pdf (1.48 MB)

Situace.pdf (1.15 MB)

1.NP.pdf (396.49 KB)

2.NP.pdf (715.48 KB)

Pohledy.pdf (345.35 KB)

Obecní úřad.pdf (80.92 KB)

Knihovna.pdf (70.48 KB)

Obchod.pdf (160.56 KB)

Restaurace.pdf (105.99 KB)

Sál.pdf (132.55 KB)

Technika.pdf (73.83 KB)

Obecní úřad.pdf (283.46 KB)

Stav dron.pdf (4.43 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Dolní Nivy - Multifunkční dům

Počet hlasů: 137

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz