přeskočit k navigaci »

Cheb - Karlovarská krajská nemocnice a.s. – dokončení revitalizace areálu

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – dokončení revitalizace areálu
Stavba číslo:S10
Název stavby:Cheb - Karlovarská krajská nemocnice a.s. – dokončení revitalizace areálu
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:nemocnice
Období realizace
(Zpracování projektu):
2017-2022
Investor:Karlovarská kraj, Mgr. Dalibor Blažek
Architekt:PENTA PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Jaromír Homolka
Projektant:PENTA PROJEKT s.r.o., Ing. Viktor Šlapal
Zhotovitel:Metrostav a.s., Ing. Martin Sirotek
Stavbyvedoucí:Metrostav a.s., Ing. Pavel Löbel

Popis stavby:

Předmětem akce byla novostavba objektu pavilonu A1 a rekonstrukce stávajícího pavilonu B včetně přístavby v areálu nemocnice v Chebu. Místo stavby pavilonu A1 se nachází v těsné blízkostí stávajícího pavilonu „B" na místě demolovaného objektu „A".

Půdorysné rozměry pavilonu A1 jsou cca 60,4m x 34,7m, rekonstruovaná část objektu B je půdorysného tvaru L s rozměry křídel 50 x 27m a 33 x 10m.

Stavba je projekčně i technicky rozdělena na 2 stavební objekty:

D1.01 Pavilon A1 - novostavba

  • - zastavěná plocha 1.052 m2
  • - obestavěný prostor 28.388 m3

D1.02 Rekonstrukce pavilonu B - rekonstrukce a přístavba stávajícího pavilonu

  • - zastavěná plocha 1.262 m2 (z toho zastavěná plocha přístavby) 96 m2
  • - obestavěný prostor 29.929 m3

 

Pavilon A1

Objekt obsahuje v jednotlivých podlažích následující funkční celky:

1.PP - sekce dětských ambulancí, prostor kuchyně s varnou, přípravnami a zázemím, centrální sklady, technické prostory strojoven med. plynů, topení a rozvodny elektro. Propojení s obj. B spojovací chodbou.

1.NP - výdej jídla s jídelnou zaměstnanců, kanceláře technického oddělení a centrální laboratoře (biochemie, hematologie, imunohematologie), strojovna VZT

2.NP - 3 / rezerva pro  čtvrtý op. sál/ operační sály včetně zázemí, jenž se prolíná do obj. B, centrální sterilizace, technické prostory strojoven VZT, chlazení, elektro.

3.NP - lůžková část dětského oddělení s kapacitou 20 lůžek, lůžková část gynekologie s kapacitou 18 lůžek. Propojení s objektem B spojovací chodbou, v obj. B se nachází zázemí těchto lůžkových jednotek.

4.NP -lůžková část porodnice s kapacitou 12 lůžek, novorozenecké oddělení s porodními boxy, porodním operačním sálem a lůžkovou jednotkou porodnice/šestinedělí

Protáhlý tvar objektu vychází z prostorového řešení vůči hmotě stávajícího pavilonu B. Konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet se ztužujícím komunikačním jádrem a železobetonovými stěnami s ohledem na umístění v seizmické oblasti.

Jedná se o monolitický železobetonový skelet. Půdorysné rozměry stavby jsou cca 60,4m x 34,7m, výška atiky střechy je na úrovni +19,750 (507.26 B.p.v.).

Objekt má jedno podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží, podzemní podlaží má však úroveň čisté podlahy po celém obvodu objektu nad úrovní upraveného terénu. Podzemním podlažím se nazývá pouze z důvodu sjednocení názvů podlaží s objektem B, jehož podzemní podlaží je částečně pod úrovní terénu.

V úrovni 1.PP a 1.NP je objekt odlehčen stažením svého obrysu v několika modulových osách a osazen na kruhové sloupy průměru 500 mm. Tímto budou vytvořeny kryté průjezdy.

Všechny střešní konstrukce jsou navrženy jako jednoplášťová plochá střecha s vnitřními vtoky -navržená skladba střešního pláště.

Materiálové řešení fasád je provedeno dvěma materiály. Do hlavní hmoty v jednoduchém materiálu kontaktního zateplovacího systému s povrchovou úpravou jednobarevné strukturální omítky prostupují hmoty kvádrů opláštěné vláknocementovými deskami v jednoduchém rastru a kontrastní barevnosti. Vstup je zvýrazněn obkladem smaltovaným sklem se subtilními skleněnými přístřešky.

 

Pavilon B

Objekt obsahuje v jednotlivých podlažích následující funkční celky:

1.PP - ve středové části se nachází oddělení endoskopie(speciální kolonoskopické a gastroskopické vyšetřovny), centrální šatny zaměstnanců, strojovna VZT a elektro. V levé části bude oddělení rehabilitace a transfůzní stanice se samostatnými vstupy zvenku.

1.NP - bude umístěnnahlavní halová čekárna s návazností na specializované ambulance - neurologická vč. stacionáře, hematologická vč. stacionáře, oční ambulance, ambulance endokrinologie a ORL a vyšetřovna SONO. Ve středové části bude umístěno pracoviště RDG vč. zázemí.

2.NP - lůžkové oddělení chirurgie s 21 lůžky a 8 lůžky dospávacími - po operaci je pacient umístěn do místností dospávání, které budou sloužit pro všechny operační sály. V centrální části situovány lékařské pokoje

3.NP - lůžkové oddělení ORL s 27 lůžky (dva až čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením). V centrální části situovány lékařské pokoje.

4.NP- lůžkové oddělení interny s 27 lůžky (dva až čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením). V centrální části situovány lékařské pokoje.

Pavilon B má tvar písmene U. Ve středu objektu je stávající hlavní vstup a centrální schodiště. Rekonstrukcí projde zbytek pavilonu B, jenž nebyl dotčen stavebními úpravami při přestavbě v letech 2011/2012, tzn. středová část a levé křídlo pavilonu. Rekonstruovaná část objektu B je půdorysného tvaru L s rozměry křídel 50 x 27m a 33 x 10m.

Objekt má jedno podzemní, čtyři nadzemní podlaží a lokální nástavbu 5.NP ve středové části objektu. Nad celou budou je provedena dvouplášťová provětrávaná plochá střecha s vnitřními vtoky. Objekt byl dostavěn v roce 1910, mezi lety 1968-1971 proběhla generální rekonstrukce, přístavba dvorního traktu a nástavba 4.NP.

Nosné zdivo objektu je cihelné z CP-P, v 1.PP je smíšené. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové trámové, strop dvorní přístavby z roku 1974 je tvořen příčnými ocelovými válcovanými I profily mezi které jsou uložené stropní PZD desky, nástavba 4.NP je tvořena prefabrikovaným železobetonovým stropem (stropní trámy a stropní PZD stropní panely), zespodu pro vytvoření hladkého stropu podvěšeno ocelové zaomítané pletivo (toto bude plošně odstraněno a prostor vysanitován).

 

Video 1.mp4 (165.29 MB)

Video 2.mp4 (308.16 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Cheb - Karlovarská krajská nemocnice a.s. – dokončení revitalizace areálu

Počet hlasů: 157

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz