přeskočit k navigaci »

Bečov nad Teplou - rekonstrukce Pluhovských domů

Stavba číslo:S10
Název stavby:Bečov nad Teplou - rekonstrukce Pluhovských domů
Přihlašovatel:Metrostav a.s.
Místo stavby:Bečov nad Teplou
Charakter stavby:Občanská vybavenost - rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2019 – 09/2021
Investor:Národní památkový ústav státní příspěvková organizace zřizovaná ministerstvem kultury, NPÚ ÚPS v Praze - SHZ Bečov Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán
Architekt:TŠ Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Šantavý
Projektant:TŠ Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Šantavý
Zhotovitel:Metrostav a.s., Ing. Petr Čermoch MBA
Stavbyvedoucí:Metrostav a.s., Radek Kučera

Rekonstrukce Pluhovských domů

Areál státního hradu a zámku Bečov, ve správě Národního památkového ústavu, je souborem několika historických budov v nedaleké blízkosti Karlových Varů. Může se pyšnit téměř všemi slohy od pozdně středověkého hradu, přes klasicistní stavební úpravy, až po barokní zámek. Jeho historie sahá do roku 1349. V posledních letech dochází k jeho postupné obnově a přizpůsobování novým edukačním programům, které zajímavými metodami přibližují historii celého areálu.

Pluhovské domy

V 16. století přestal hrad Bečov postačovat nárokům renesance, a proto byl v jeho areálu vystavěn Pluhovský palác se svými třemi domy. Z původních prostor se dochovalo pouze klenuté přízemí a v patře zajímavé místnosti někdejšího archivu s vestavěnými dřevěnými skříněmi. Renesanční reprezentativní a obytný Pluhovský palác, později klasicistně upravený, zachovává ve zdi nad zámeckými zahradami hmotu gotické hradby.

Objekt nebyl od osmdesátých let 20. století využíván. Stavebními úpravami vzniklo nové pokladní centrum, kavárna, veškeré hygienické zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, víceúčelový sál, výtvarné dílny, kanceláře, dále prostory pro umístění relikviáře sv. Maura a dalších přidružených expozic. V podkroví se nachází technické zázemí (strojovna VZT, ÚT atd.).

Bergfrit

V rámci rekonstrukce byla provedena oprava spárováním pláště věže, kdy se odstranila degradovaná a nesoudržná cementová výplň spár. Vyčištění spáry bylo provedeno do hloubky cca 20-40 mm a vyplněno o novou maltu s hydraulickou přísadou. Dále byla instalována nová kamenná dlažba z nepravidelných kamenných placáků místního původu. Součástí rekonstrukce také byla stavba vlajkového stožáru.

Hradní nádvoří

Obnova hradního nádvoří spočívala v doplnění vnějších rozvodů (voda, kanalizace, požární voda, elektro silnoproud a slaboproud, provozní osvětlení), odvodnění nádvoří a provedení kamenné dlažby. Dále v řešení vnějšího mobiliáře, a to napojení západních dešťových svodů na dešťovou kanalizaci a úprava odlehčovací větve kanalizaci u Úřednického domu.

Zajímavost z projektu

Zajímavým momentem bylo umístění moderních technologií do podkroví Pluhovských domů, zachování původních výplní i historických omítek a postupů.

Během obnovy historické omítky došlo k operativnímu řešení, které vyžadovalo součinnost všech zúčastněných. Oproti původnímu projektu, kde bylo uvažováno o celoplošném odstranění původních omítek, bylo nakonec rozhodnuto o lokální opravách venkovních omítek.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o historickou památku, která vyžaduje použití tradičních technologií, bylo rozhodnuto o použití finální povrchové úpravy fasády na bázi vápna.

Fasáda je tvořena vápennou i cementovou omítkou.

V průběhu realizace se musela stavba vypořádat nejen s následky uplatňovaných protiepidemických opatření, ale v zimních měsících i se sněhem a v jeden okamžik i s ledem, který na strmé příjezdové cestě znemožňoval dopravu materiálu pro stavební úpravy. Žádná zásobovací technika se na nádvoří Pluhovských domů nedostala, a tak došlo i na využití pásového minidumperu. Jednalo se sice o řešení, které bylo krátkodobě dražší, výhodou však bylo, že se stavební práce nezastavily.

Hlasování bylo ukončeno.

Bečov nad Teplou - rekonstrukce Pluhovských domů

Počet hlasů: 1023

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz