přeskočit k navigaci »

Aš - Stavební úpravy objektů č.p.1702 a č.p.2053, Nedbalova ulice

Stavební úpravy objektů č.p.1702 a č.p.2053
Stavba číslo:S03
Název stavby:Aš - Stavební úpravy objektů č.p.1702 a č.p.2053, Nedbalova ulice
Přihlašovatel:město Aš
Místo stavby:
Charakter stavby:Rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
2021-2022
Investor:Město Aš, Vítězslav Kokoř - starosta
Architekt:AVZ Architektonická kancelář , Ing. arch. Zůna Václav
Projektant:AVZ Architektonická kancelář, Ing. Beránek Ondřej
Zhotovitel:Tercom s.r.o., Vladimír Pavelka - jednatel
Stavbyvedoucí:Tercom s.r.o., Ing. Beránek František

Přestavba bývalého internátu na bytový dům

Historie objektu: Firma Augusta Zäh

Zakladatelkou a majitelkou firmy byla Augusta Zähová, rozená Künzelová. Tovární budova v Nedbalově ulici byla postavena v letech 1925 - 1926. Na stavbě tovární budovy v Nedbalově ulici č.p. 1702 se Zähová podílela spolu s Valentinem Dolingerem, který zde výrobu zaváděl a byl v té době spolumajitelem firmy. Ten se však po roce 1930 osamostatnil a zřídil si vlastní výrobu v Nedbalově ulici č.p. 1767. Nadále vedla A. Zähová podnik sama. Dne 28. 3. 1931 jí byl vystaven Živnostenský list pro tovární výrobu látkových rukavic, punčoch a stávkového zboží všeho druhu a 29. 4. 1931 byla firma zapsána do obchodního rejstříku. V roce 1934 byla tovární budova rozšířena a modernizována a postupně vybavena moderními stroji. Augusta Zähová vedla firmu sama až do roku 1942, kdy byla firma změněna na veřejnou obchodní společnost. Prokuristou byl syn Max Hans Zäh. Dle inventury k 1. 1. 1939 firma vlastnila 6 osnovních stávků, 2 simplexy, 4 okrouhlé pletací stroje, 5 soukacích strojů, 122 šicích strojů a po jednom stroji zařízení střihárny rukavic: pásovou pilu, řezačku pásů a lis. Všechny stroje byly pořízeny postupně po roce 1931, nejnovější v roce 1937. V továrně bylo zaměstnáno 100 - 150 zaměstnanců, jejichž počet se do konce roku 1945 snížil na 86 osob. Firma obchodovala pouze v tuzemsku. Výměrem z 6. 9. 1945 byla firma jako konfiskát dána do národní správy. S účinností od 1. 1. 1948 byl podnik začleněn do n.p. Tosta. V rámci specializace závodů n.p. Tosta bylo v roce 1949 zařízení konfekce rukavic přemístěno do provozu Weisbrod, osnovní stroje do Alda a okrouhlé pletací stroje do Daniela. V objektu byla zřízena svobodárna pro dívky zaměstnané v n.p. Tosta. Později, po zániku n.p. Tosta Aš, byl objekt využíván jako ubytovna Střední integrované školy v Aši. Město Aš objekt odkoupilo od Karlovarského kraje v roce 2017, v roce 2021 a 2022 zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, vybudováno bylo dohromady 27 bytů.

27 nových bytů v Nedbalově ulici, č.o. 5 a 7

Rekonstrukce jednoho z křídel bývalé ubytovny a jídelny byla zahájena v květnu roku 2021 a dokončena v červnu roku 2022. Přestavbou vnitřních prostor vzniklo dohromady 27 nových bytů o velikosti 1 + 1 až 1 + 3. Součástí zadání byly kromě vnitřních úprav budovy, zateplení a nové fasády také nové inženýrské sítě a úpravy okolních zpevněných ploch na parkoviště.

Zhotovitelem je vítěz výběrového řízení, chebská stavební společnost TERCOM, která vyhrála s cenou 40,9 miliónu korun (cena bez DPH), se započtením víceprací se cena zvýšila na 46,4 miliónu korun /cena bez DPH).

V druhém křídle se nachází ubytovna v majetku a správě městské společnosti TEBYT, kterou tato společnost v průběhu několika let mnohamiliónovým nákladem zmodernizovala. Kapacita ubytovny je cca 50 osob.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Aš - Stavební úpravy objektů č.p.1702 a č.p.2053, Nedbalova ulice

Počet hlasů: 71

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz