přeskočit k navigaci »

Revitalizace parku Městské sady

Stavba číslo:S23
Název stavby:Revitalizace parku Městské sady
Přihlašovatel:Město Cheb
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:Revitalizace území
Období realizace
(Zpracování projektu):
11/2015 - 08/2015
Investor:Město Cheb
Architekt:Ing. arch. Václav Zůna
Projektant:Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
Zhotovitel:Algon a.s.

Park se nachází v centrální části Města Cheb při jeho jižní straně. Hlavním strategickým cílem projektu byla jeho obnova.

Městský park byl charakteristický svými prvky (široké chodníky, lavičky, odpadkové koše, vzrostlé stromy atd.). Park obdélníkového tvaru je obklopen ze tří stran místními komunikacemi a při jižní straně pak krajskou silnicí II/606 - ulicí Vrbenského, která přechází v ulici Evropskou. Hlavní proudy se sbíhaly uprostřed parku před památníkem padlým americkým vojákům a vnitřní cestní síť parku byla tvořena z litého popraskaného asfaltu.

Projekt revitalizace umožnil sjednocení a lepší uspořádání cestní sítě, výsadbu zeleně v prostoru parku, umístění nového mobiliáře, který nahradil stávající dosluhující mobiliář a také kompletní veřejné osvětlení, které zajišťuje bezpečný pohyb chodců. Pro návrh cestní sítě a filosofie parku byla volena spolupráce s architektem.

Návrh respektuje stávající siluetu parku tak, že dochází k diferenciaci radiálních a okružních komunikací povrchem. Hlavní radiály propojují park severojižním směrem, s přidaným paprskem z jihu na střed centrálního památníku. Díky přidání jižního paprsku vzniká v chodnících symbolický znak trojzubce, což je znak druhé americké brigády, která osvobodila Cheb. Z hlediska optického jsou radiály dále členěny „posedovými ostrůvky" s osazením sloupů veřejného osvětlení do středu ostrůvku, který ho vymezuje v nočních hodinách. Posedové ostrůvky jsou čtyři a každý z nich sounáleží s přilehlou lokalitou. Prostory kolem památníků samotných dominují celému parku, soustřeďuje se u nich mobiliář k odpočinku, a zároveň jsou podle nich organizované všechny cesty.

Návrh počítal s výsadbou nových dřevin minimálně v intencích stávající zeleně. Aleje stromů vznikaly v souběhu přilehlých ulic, aby odclonily rušné komunikace.

Základní použitou barvou pro dlažbu je kombinace černé-antracit a bílé popř. šedé.

Hlavním strategickým cílem projektu bylo zvýšení kvality fyzického prostředí města Chebu, prostřednictvím revitalizace a regenerace parku Městské sady, směřující ke zvýšení atraktivity města a podpoře ekonomického a společenského rozvoje města Chebu.

Hlasování bylo ukončeno.

Revitalizace parku Městské sady

Počet hlasů: 72

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz