přeskočit k navigaci »

Revitalizace nemocnice v Sokolově - gynekologicko-porodnické oddělení

Stavba číslo:S14
Název stavby:Revitalizace nemocnice v Sokolově - gynekologicko-porodnické oddělení
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Sokolov
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2015 - 10/2015
Investor:Karlovarský kraj
Architekt:Jurica a.s.
Projektant:Jurica a.s. - Miroslav Fischer
Zhotovitel:Jurica a.s.

Záměrem stavebních úprav bylo rozšířit gynekologicko-porodnické oddělení o další podlaží do části budovy, kde se původně nacházelo lůžkové oční oddělení a zřídit zde prostory pro samostatnou porodnici, která bude dispozičně oddělená od lůžkové části šestinedělí ve 3.np.

Ve 4.np pak budou v rámci této stavby zřízeny 2 nové vyšetřovny s čekárnou pro klientky, 2 předporodní a 2 porodní pokoje s navazujícím operačním sekčním sálem spolu s přidruženým zdravotnickým, sociálním a technickým zázemím, nezbytným zázemím pro personál a rodičky.

Vlastní stavební úpravy byly zahájeny vyklizením dotčené části objektu, tj. byly odstraněny veškeré zařizovací předměty a vybavení i veškeré přístupné rozvody TZB, které jsou dožilé či které nebudou již dále využívány. Došlo k odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah i stávajících zavěšených podhledů, demontáži stávajících výplní otvorů a to jak dveří, tak i dosud původních oken. Byly vybourány vybrané dělící konstrukce. Bylo provedeno vyzdění nových svislých dělících konstrukcí dle nových dispozic, u nových otvorů osazení překladů ve zdivu, provedení nových podlah a podhledů, rekonstrukce a doplnění vnitřních omítek, osazení nových výplní otvorů, provedení nových rozvodů instalací vody, kanalizace, elektřiny, slaboproudu a vzduchotechnického vedení, osazení kompletního vnitřního vybavení jako zařizovací předměty, mobiliář apod.

V rámci provádění stavby byly řešeny rovněž rozvody medicinálních plynů, řízený vstup na oddělení v souladu s požárně bezpečnostním řešením, který je nezbytnou součástí projektu. Rovněž došlo k výměně podlahových krytin, podhledů vč. svítidel a osazení nárazových madel a ochran rohů.

Rekonstrukce a modernizace pavilonu „E" začínající obnovou V. np bude pokračovat postupnou rekonstrukcí dalších podlaží. Stávající technický stav již neodpovídal dnešním požadavkům.

Hlasování bylo ukončeno.

Revitalizace nemocnice v Sokolově - gynekologicko-porodnické oddělení

Počet hlasů: 62

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz