přeskočit k navigaci »

Revitalizace lesoparku Amerika

Stavba číslo:P7
Název stavby:Revitalizace lesoparku Amerika
Přihlašovatel:Město Františkovy Lázně
Místo stavby:Františkovy Lázně
Charakter stavby:Revitalizace území
Období realizace
(Zpracování projektu):
2016
Investor:Město Františkovy Lázně
Architekt:Ing. arch. Boris Redčenkov
Projektant:Ing. arch. Boris Redčenkov

Idea lesoparku vznikla ve druhé polovině 19. století a iniciovala vznik Okrašlovacího spolku, který se rozhodl ideu nového přírodně-krajinného parku dotáhnout do realizace. To se také nakonec podařilo a Františkovy Lázně po usilovné práci, kdy bylo nutné vystavět park na podmáčených slatinách, získaly nový veřejný park nevídaných rozměrů. Bohužel, doba válečná a následná absence péče po roce 1945 vedla k zániku dříve kultivovaného kulturně společenského parku, lesní hospodaření nahradilo lázeňskou atmosféru a vitalitu.

Iniciační workshop v říjnu 2015 a následné práce studentů Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, se snaží navázat na dobu, kdy byl park plně vitální a sloužil nejen lázeňským hostům, ale také obyvatelstvu Františkových Lázní.

Zásadní problémy lze spatřit v chybějící prostupnosti, v zániku opečovávané parkové kompozici, absenci funkčních prvků a celkové náhradě lázeňské atmosféry za hospodářskou funkci lesa.

Velmi důležitou se stala obnova a doplnění cestní sítě umožňující prostupnost a dostupnost lesoparku a současně zajištění propojení jednotlivých atraktivit území. Podle charakteru propojených aktivit se dají stezky rozlišit na:

1. Kulturní - Zajišťuje přístupnost z města do lesoparku, ale také k společensky významným místům jako je například minerální pramen Glauber II, divadelní scéna nebo hrázděná restaurace Amerika.

2. Přírodní - Pěší trasa spojující pozorovatelny ptactva u Jadranu či lávky přes bažinatá slatiniště nebo areál Zoo.

3. Rekreační - stezka volnočasových aktivit prochází celým územím a spojuje fotbalové hřiště s koupališti, půjčovnou loděk a volnočasovými loukami.

4. Léčebné - srdíčkové stezky- Stezky navržené lékaři speciálně pro návštěvníky lázní, které jsou doplňkem rehabilitačního programu a jsou součástí komplexních lázeňských procedur.

Kromě všech těchto stezek je v lesoparku zřízena okružní jízda vláčkem, kdy je návštěvníkovi nabídnuta možnost shlédnout část lesoparku s jeho atraktivitami z pohodlí sedaček. Zároveň mají lidé možnost nastoupit a vystoupit na zastávkách v různých částech lesoparku.

Pro celé území byla nejprve zřízena jednotná cestní síť s hlavními atraktanty v území a poté bylo celé území rozděleno do šesti relativně homogenních pracovních částí:

1. Riviera - Jedná se o nábřeží vodní nádrže Amerika s přilehlým autokempem, Zoo i historickou hrázděnou budovou restaurace. V návrhu byly především zpřístupněny travnaté pláže, vytvořena písečná pláž, vyhlídkové molo a pro podpoření výhledu byly pročištěny břehové partie od porostů křovin a náletů.

2. Holandsko - Prostor má velmi nevýraznou terénní modelaci a navíc je zde vysoká hladina spodní vody, která ještě zvyšuje podmáčenost území. Jedním z faktorů je i to, že toto území je vzdálenější od městského centra a les zde plynule přechází v krajinnou zeleň. Cílem samotného návrhu je co nejcitlivější vsazení jednotlivých prvků do přírodního prostředí.

Hlasování bylo ukončeno.

Revitalizace lesoparku Amerika

Počet hlasů: 532

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz