přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce objektu LaRitma pro ZUŠ, Aš

Rekonstrukce objektu LaRitma pro ZUŠ, Aš
Stavba číslo:S5
Název stavby:Rekonstrukce objektu LaRitma pro ZUŠ, Aš
Přihlašovatel:Město Aš
Místo stavby:Aš, Kostelní č.p. 42
Charakter stavby:Základní umělecká škola, klubová scéna, přednáškový sál, parkové
Období realizace
(Zpracování projektu):
12.6.2017 – 21.8.2018
Investor:město Aš, starosta Mgr. Blažek Dalibor
Architekt:Ing. arch. Zůna Václav
Projektant:Ing. arch. Zůna Václav
Zhotovitel:RMC STAVBY s.r.o., Cheb
Stavbyvedoucí:Rakyta Vladimír

Kulturní centrum LaRitma vzniklo rekonstrukcí 150 let staré textilní továrny firmy SINGER, která zde byla založena r. 1869. Firma vyráběla šatovky z vlny, bavlny a z umělého hedvábí. V době rozkvětu firmy zde bylo zaměstnáno 260 dělníků. V roce 1946 byla firma na základě Benešových dekretů znárodněna. Posledním „socialistickým" majitelem objektu byla firma Aritma Praha státní podnik. Roku 2008 byl objekt bezúplatně převeden do majetku města. Během následujících let nebyl objekt využíván a stal se z něj tzv. brownfield.


Samotné rozhodnutí o umístění kulturního centra právě do bývalé továrny padlo v roce 2011, kdy radnice hledala náhradu za vyhořelý kulturní klub Klubíčko a také vhodné zázemí pro ašské ochotnické divadelní soubory.


Komplex LaRitmy tvoří dvě stavebně propojené budovy, č.p. 42 a 43, v ulici Kostelní. Z původní stavby zůstalo prakticky pouze obvodové zdivo a nosná ocelová skeletová konstrukce. V průběhu rekonstrukce se totiž zjistilo, že ve střeše i ve stropech bude nutné vyměnit téměř všechny trámy. Architektonického návrhu se zhostil místní architekt Václav Zůna.  Neřešil pouze objekt jako takový, ale i jeho okolí tak, aby vytvořil nejen účelné, ale i architektonicky zajímavé místo.

Přístavbou k objektu vytvořil reprezentativní vstupní foyer, který lze využít na prezentaci výtvarných prací žáků, nebo na pořádání menších výstav. O autorově odvaze svědčí hlavně netradiční řešení venkovních prostor. Vynucená přístavba požárního únikového schodiště je řešena stejným technickým způsobem jako tři „věže" určené pro separé schůzky v úzkém kruhu přátel a společně dotvářejí celkovou hmotu stavby. Grafický návrh fasády a stroze řešené parkové úpravy prezentují stavbu jako představitele současné moderny. I přes strohý a technokratický výraz stavba působí příjemným dojmem a láká kolemjdoucí k  návštěvě a bližšímu poznání.


Vnitřní prostory objektu jsou řešeny stejně velkoryse, jako jeho obálka. Učebny Základní umělecké školy, kterou dnes navštěvuje kolem 500 žáků, snesou ta nejpřísnější kritéria. Kromě běžných učeben pro výuku hry na nástroje, je zde speciálně zvukově izolovaná učebna pro výuku bicích nástrojů, koncertní sál, špičkový baletní sál, nebo keramická dílna s vlastní pecí. I sociální zařízení je výtvarně barevně pojato, stejně jako barva omítek a podlahových krytin.


V druhé části objektu je sál pro klubovou divadelní scénu a menší koncerty se špičkovou audio technikou, přednášková místnost, restaurace, administrativní a technické zázemí. Celý objekt je samozřejmě řešen jako bezbariérový a vyhovuje všem technickým normám. V oblasti není problém s parkováním osobních vozidel a pro žáky je u vchodu instalován stojan pro bicykly.


Již prvních 6 měsíců provozu prokázalo, že se díky této po všech stránkách vydařené rekonstrukci přesunul kulturní život ve městě do oblasti, která byla dlouhou dobu spíše ostudou. Objekt LaRitma a jeho okolí bude v budoucnu vstupní branou do další připravované investice, do Parku Historie. Záměrem města je zušlechtit venkovní plochy a vhodným způsobem připomenout historii vzájemného soužití Čechů a Němců i s připomenutím vzájemného příkoří, kterého se na sobě navzájem dopustili oba dva národy.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce objektu LaRitma pro ZUŠ, Aš

Počet hlasů: 380

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz