přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce bývalého hotelu Korunní princ Rudolf

Rekonstrukce hotelu Korunní princ Rudolf -
Stavba číslo:S05
Název stavby:Rekonstrukce bývalého hotelu Korunní princ Rudolf
Přihlašovatel:Projekt stav, spol. s r. o.
Místo stavby:Kyselka
Charakter stavby:generální oprava a obnova objektu
Období realizace
(Zpracování projektu):
2018 - 2020
Investor:Mattoni 1873 a.s., Mgr. Martin Hanzl - zástupce společnosti
Architekt:Projekt stav, spol. s r. o., Ing. Martin Volný, Bc. Antonín Majer
Projektant:Projekt stav, spol. s r. o., Ing. Martin Volný, Bc. Antonín Majer
Zhotovitel:Tribase Arch, spol. s r. o., Ing. Vojtěch Skřivan, BOLID M, s.r.o. (střecha a krov), stavbyvedoucí Petr Stránský
Stavbyvedoucí:Tribase Arch, spol. s r. o., Ing. Robert Wimberský, Jiří Karvánek

Záměrem byla celková oprava objektu a jeho přestavbu na administrativní budovu s datovým centrem pro potřeby investora (Mattoni 1873, a.s.) včetně výstavby servisního objektu pro záložní zdroj elektrické energie.

Stav před rekonstrukcí byl výrazně havarijní a objektu hrozila přímá destrukce. Krov prakticky neplnil nosnou funkci, kterou plnilo už jen bednění. Stropy byly rozsáhle napadeny dřevomorkou a byly na pokraji zřícení. Obvodová zeď v místě schodiště do 2.NP byla rozvalená, na schodišti chyběly 4 poslední kamenné stupně. Zdivo bylo podmáčené s řadou statických poruch. Vnitřní vybavení se nedochovalo a z výplní otvorů byly zachovány pouze 3 obložkové zárubně, několik rámů oken a okenních křídel.

S ohledem na stav objektu se uvažovalo nejen s kompletní opravou a revitalizací, ale i s přizpůsobení objektu současným nárokům na energetickou náročnost budov za dodržení podmínek památkové péče. Od těchto základních požadavků se odvíjelo architektonické a konstrukční řešení stavby.

Při návrhu řešení byla zhodnocována i další řada kritérií: ekonomické, vhodná vazba na okolní prostředí, kapacita území a stávajících veřejných ing. sítí, minimalizace negativního vlivu na okolní zástavbu, kritéria vyplývající z platných předpisů a norem. Po zhodnocení všech uvedených kritérií bylo vypracováno finální řešení návrhu stavby, tak jak byla stavba nakonec provedena.

Stavba probíhala nejen v celé ploše objektu, ale na přilehlých plochách. Byla rozdělena do tří částí - samotný objekt, servisní objekt záložního zdroje a zpevněné plochy.

Předmětem stavby samotného objektu byla nejprve oprava naprosto zdegradovaného krovu a doplnění chybějících částí koruny zdiva v prostoru krovu. Krov je proveden z 95% nově, jako replika původního krovu s tím, že do konstrukce krovu byly vráceny použitelné prvky krovu původního. Tím se podařilo zachránit jednu celou plnou vazbu seskládanou z původních prvků. Na krov byla položena nová vláknocementová krytina. Po dokončení této části byly zahájeny práce na projektové dokumentaci samotné rekonstrukce.

Aby bylo zabráněno tepelným mostům, tvořenými kapsami pro uložení stropních trámů, byla navržena vnitřní ocelová konstrukce, na kterou jsou tyto trámy uloženy bez nutnosti vytváření kapes v obvodovém zdivu. Konstrukce je "schována" vnitřním zateplením. Jedinou fasádou, která je zateplená z vnější strany je "dvorní" fasáda přiléhající k sousednímu skalnímu masivu.

Pro možnost navrácení špaletových oken, byly zpracovány posouzení detailů (DEK ateliér) konstrukcí (strop-stěna, jednotlivá ostění, paty vnitřních zdí, podlaha 1.NP), které posuzovaly detaily z hlediska kondenzace a teplotních polí. Výsledné detaily byly následně navrženy tak, aby negativní vlivy teplot a kondenzace eliminovaly.

Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem "vduch-voda" o výkonu 22 kW s bivalentním zdrojem 12kW. Ohřev TUV je zajištěn nepřímotopným ohřívákem 150l.

V celém objektu je proveden systém nuceného větrání s rekuperací. Místnost serverů je chlazena klimatizační jednotkou.

Historická dispozice objektu byla zachována. V 1.NP je umístěna technicky-správní část - vstup a datové centrum. Ve 2.NP je umístěna administrativně-správní část - kanceláře, kuchyňka a sociální zařízení. Zajímavostí je, že sociální zařízení nad datovým centrem je koncipováno jako vana s napojením odtoku do kanalizace. V půdním prostoru je umístěna strojovna VZT. Strojovna je opět řešena jako vana s napojením odtoku do kanalizace.

Objekt pro dieselagregát je novostavbou v místě bývalých chlévů a architektonicky se blíží původní stavbě.

Dokončený objekt je prakticky stejný, jako byl dle historických fotografií a bylo dosaženo senzační energetické náročnosti třídy B - velmi úsporná. Potvrdilo se, že při zodpovědném přístupu k památce, lze naplnit požadavky na energetickou náročnost budov i u historických objektů.

Dokončením objektu byla zachráněna historická budova ze souboru budov bývalých lázní Kyselka a navíc pro ni bylo nalezeno dlouhodobě udržitelné využití. To vnímáme jako potvrzení našeho přesvědčení, že při záchraně historických objektů je hlavní prioritou nalézt smysluplné využití. U objektu bývalého hotelu Korunní princ Rudolf se to podařilo dokonale.

 

Půdorys 1NP.pdf (1.25 MB)

Půdorys 2NP.pdf (1.33 MB)

Situace.pdf (2.44 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce bývalého hotelu Korunní princ Rudolf

Počet hlasů: 1626

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz