přeskočit k navigaci »

Oprava mostu přes Jáchymovský potok

Oprava mostu přes Jáchymovský potok
Stavba číslo:S17
Název stavby:Oprava mostu přes Jáchymovský potok
Přihlašovatel:Město Jáchymov
Místo stavby:Jáchymov
Charakter stavby:dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2016 - 03/2017
Investor:Město Jáchymov
Projektant:Ing. Jakub Rudolský - PONTIKA s.r.o.
Zhotovitel:N+N, Litoměřice, s.r.o.

Most přes Jáchymovský potok spolu s dalšími dvěma mosty byl postaven v době největšího rozkvětu Jáchymova ve 2. polovině 16. století. V průběhu let byl most stavebně upravován, naposledy v druhé polovině 20. století, kdy byl most rozšířen o novou betonovou klenbu s betonovou římsou.
Hodnota mostu spočívá v dochovaných historických konstrukcích a v jeho umístění. Spolu s dalšími dvěma dochovanými mosty přes Jáchymovský potok je dokladem utváření daného prostoru a základních komunikačních tras. Most představuje velmi hodnotný a autenticky dochovaný příklad dopravní stavby na trase bývalé Říšské cesty vedoucí z Karlových Varů. Dnes slouží jako vstup do lázeňské zóny.
Koncem roku 2015 došlo k zřícení části klenby a následně ke zřícení čela klenby a most byl pro dopravu i pěší uzavřen.
V rámci opravy mostu byly odstraněny římsy, zábradlí a poprsní zdi. Po odhalení zřícené části klenby byla tato v dohodnutém rozsahu dozděna. Stávající i nová klenba byla zesílena železobetonovou deskou tl. 300 mm. Dále byly vybetonovány a vyzděny nové poprsní a parapetní zdi, na železobetonových zdech byl proveden kamenný obklad. Zdivo kamenné klenby bylo v dohodnutém rozsahu přespárováno. Na desce a zdech byla provedena hydroizolace. Následně byla konstrukce přesypána vhodným materiálem a provedeno vozovkové souvrství dle specifikace v projektové dokumentaci. Kaverna u pravobřežního návodního křídla byla vybetonována, svahy kolem mostu včetně příkopů na mostě byly opatřeny dlažbou z lomového kamene, pata návodného křídla byla ochráněna urovnaným kamenným záhozem. V rámci stavby byly rovněž provedeny sanační práce poškozených ploch (kaverny, degradovaný beton), svislé a vodorovné dopravní značení, oprava svodidel a vyčištění koryta Jáchymovského potoka.

Most Jáchymov.pdf (2.93 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Oprava mostu přes Jáchymovský potok

Počet hlasů: 191

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz