přeskočit k navigaci »

Náplavka řeky Ohře, Karlovy Vary - ideová architektonická studie

Náplavka řeky Ohře, Karlovy Vary - ideová architektonická studie - vizualizace od západu
Stavba číslo:P10
Název stavby:Náplavka řeky Ohře, Karlovy Vary - ideová architektonická studie
Přihlašovatel:Statutární město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy vary
Charakter stavby:Studie
Období realizace
(Zpracování projektu):
2020
Investor:Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Architekt:archiSPACE s.r.o. , Ing. Michal Kasík, Ph.D.
Projektant:archiSPACE s.r.o. , Ing. Michal Kasík, Ph.D.

Předmět studie:
Pozemek je definován pobřežním pásem při jižním břehu řeky Ohře V Karlových Varech, mezi Chebským mostem a Tuhnickou lávkou. Řešená plocha břehu Ohře cca 1,14 km x prům. šíře 30 m = cca 34200 m2 (3,4 ha). Pozemky č. 220, 221, 222, 223 Tuhnice, a 2392, 2395, 2360/1 K. Vary. Parc. 2391 K.Vary Gamma Property.

Studie stanoví urbanisticko-architektonickou koncepci prostoru s ohledem na vytváření a ochranu kulturních a civilizačních hodnot v tomto území, a to zpevněných a upravených povrchů, veřejné zeleně, objektů vybavení a městského mobiliáře, osvětlení a doplňujících prvků. Součástí studie je materiálový a barevný návrh navrhovaných prvků.

Příklady témat k prověření jsou tato: Přístav pro lodičky, hřiště, mobilní půjčovny sportovního vybavení, mobilní kiosky s občerstvením, mola, přípojné body na sítě ZTI pro pořádání akcí, písečná pláž, pískoviště a hřiště pro děti, petangue, vodácký kemp, stanové městečko pro MFF, pilíře pro Knollův most, pilíře pro pěší lávku navazující na Hypernovu atd.

Podklady:
- Mapová data z digitální technické mapy města, data z územně analytických podkladů, fotografie a data k
existenci podzemních sítí a zařízení (geodetické zaměření není pro fázi studie k dispozici)
- PD cyklistické stezky A6 a veřejného osvětlení v DWG, zaměření, pořízené pro cyklostezku A6
- Povodňový model pro dané místo, hranice aktivní zóny.
- Předběžný dendrologický průzkum
- Záměr Knollův most, studie od Ing. J. Obozněnka
- Záměr Gamma Property, v podobě jakou má k dispozici
- Záměr přeložky dráhy SŽDC
- Stávající stav loděnice dle archivní dokumentace
- Inž. sítě - vyjádření k existenci opatřené přes E-utility report.
- Platný územní plán města Karlovy Vary
- Koncept/Návrh územního plánu města Karlovy vary
- Koordinační dny u zadavatele s účastníky dle organizátora MMKV

Návrh.pdf (16.73 MB)

Nadhledový model.pdf (729.42 KB)

Text.pdf (11.27 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Náplavka řeky Ohře, Karlovy Vary - ideová architektonická studie

Počet hlasů: 240

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz