přeskočit k navigaci »

Meandr Ohře - víceúčelová lávka, komunikace a parkoviště

Stavba číslo:S30
Název stavby:Meandr Ohře - víceúčelová lávka, komunikace a parkoviště
Přihlašovatel:Eurovia CS, a.s.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
04/2015 - 09/2015
Investor:Statutátní město Karlovy Vary
Architekt:Inplan CZ s.r.o. - Ing. Ota Řezanka
Projektant:Inplan CZ s.r.o. - Ing. Ota Řezanka, Ing. Václav Mach • Pontex, spol. s r.o. - Ing. Martin Havlík
Zhotovitel:Eurovia CS a.s.

Meandr Ohře se stal velmi rychle od dokončení in-line dráhy a dětského hřiště oblíbeným cílem každodenní krátkodobé rekreace karlovarských obyvatel. Propojení meandru Ohře s páteřní cyklostezkou č. 6 Euregio Egrensis, realizované pomocí unikátní ocelové zvedací lávky, tak výrazně přispívá k jeho lepší dostupnosti pro pěší a cyklodopravu. Vybudovaná místní komunikace a parkoviště pak slouží pro osobní automobilovou dopravu např. rodin s dětmi. V roce 2016 je plánované započetí výstavby navazujícího propojení meandru Ohře s městskou částí Tuhnice cyklostezkou.

Charakteristika stavby

Předmětem stavby je zvedací lávka z meandru Ohře k OC Varyáda s navazující stezkou pro pěší a cyklisty, příjezdová komunikace, parkoviště a relaxační plocha na meandru Ohře v Karlových Varech.

Nejdůležitější součástí stavby je ocelová lávka přes Ohři na cyklotrase A, která propojuje Karlovy Vary z Tašovic do Drahovic. Nosnou konstrukci tvoří dva ocelové parapetní nosníky proměnné výšky provedené z ocelových trub průměru 457 mm. Ocelová lávka je navržena jako zvedací pro zajištění dostatečné výšky mostu při stoleté vodě. Vlastní zvedání lávky je zajištěno pomocí mobilních hydraulických zvedáků.

Nová pozemní komunikace, která se napojuje na okružní křižovatku v ulici Západní, zajišťuje kvalitní dopravní spojení s rekreačním centrem a poskytuje 6 vyhrazených parkovacích stání. Navazující parkoviště pak zajišťuje dalších 54 parkovacích stání - z toho 3 místa pro zdravotně tělesně postižené.

Technické parametry

Délka lávky: 48 m

Šířka lávky: 4,8 m

Váha lávky: 120 tun

Zdvih lávky: 1,25 m (při nichž je lávka nad hladinou stoleté vody)

Počet parkovacích stání: 54, z toho 3 vyhrazená pro ZTP

Plocha vozovky a parkoviště: 2 530 m2

Hlasování bylo ukončeno.

Meandr Ohře - víceúčelová lávka, komunikace a parkoviště

Počet hlasů: 155

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz