přeskočit k navigaci »

Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách
Stavba číslo:S23
Název stavby:Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Katastr obce Údolí u Lokte a obce Hory u Jenišova, Svatošské skály (chráněný přírodní útvar), řeka Ohře, Karlovarský kraj
Charakter stavby:Výstavba nové visuté ocelové lávky s dřevěnou mostovkou na místě původního přemostění
Období realizace
(Zpracování projektu):
30. 01.2020 - 6. 10. 2020
Investor:Karlovarský kraj, Ing. Josef Janů
Architekt:PONTIKA s.r.o., Ing. Jan Procházka
Projektant:Ing. Luděk Oberhofner
Zhotovitel:Metrostav a.s. , Ing. Jan Kvaš, MBA
Stavbyvedoucí:Ing. Zdeněk Rozsypálek, Metrostav a.s.

Místo provádění stavebních prací:

Katastr obce Údolí u Lokte a obce Hory u Jenišova, Svatošské skály (chráněný přírodní útvar), řeka Ohře, Karlovarský kraj

 

Popis prací:

Účelem stavby byla výstavba části cyklostezky vč. přemostění řeky Ohře ve Svatošských skalách. Jedná se o výstavbu nové visuté ocelové lávky s dřevěnou mostovkou na místě původního přemostění. Lávka pro pěší a cyklisty je určena i nouzově pro složky integrovaného záchranného systému. Budovaná cyklostezka je vedena hlubokým údolím řeky Ohře, má parametry bezbariérového přístupu a je napojena na páteřní cyklostezku Karlovarského kraje č. 6. Lávka je vybudována v místě původního mostu, ze kterého zbyl pouze středový pilíř. Tento pilíř byl v rámci stavby odstraněn.

Cyklostezka:

délka cyklostezky: 120,27m

délky jednotlivých úseků: levý břeh km 0,00 - km 0,042 76 (42,76m)

lávka km 0,042 76 - km 0,106 46 (63,7m)

pravý břeh km 0,106 46 - km 0,120 27 (13,81m)

šířka vozovky: 3,00m (v celé délce)

podélný sklon: max 8,3% (1:12)

Lávka:

charakteristika lávky: Visutá ocelová lávka, jednopólová, s dřevěnou mostovkou, visutá lana vedena přes pylony a kotvena v kotevních blocích Konstrukce je zavěšena na konzolách příčníků. Na opěrách je nosná konstrukce uložena na ocelová čepová ložiska. Nosná lana jsou zavěšena ve dvou mírně ukloněných rovinách. Krajní zpětná lana jsou zakotvena do kotevních bloků a pylonů, střední lana jsou pnuta mezi pylony. Pylony jsou vetknuty do opěr. Mostovka je dřevěná, mostiny jsou uloženy na podélníky. Založení masivních železobetonových opěr je hlubinné na mikropilotách průměru 108x16 délky cca 8,5-9,0m. Kotevní bloky zpětných lan jsou přikotveny proti účinkům vodorovných sil trvalými zemními pramencovými kotvami, založeny jsou plošně.

délka přemostění: 61,50 m

délka mostu: 85,10 m

délka nosné konstrukce: 62,97 m

rozpětí jednotlivých polí: 62,36 m

šikmost lávky: kolmá

volná šířka lávky: 3,0 m

šířka průchozího prostoru: 3,0 m

šířka lávky: 3,85 m

výška lávky nad terénem: ~6,5 m

stavební výška: 0,455 m

plocha nosné kce lávky: 229 m2

 

Termín a cena výstavby: termín zahájení 30. 01. 2020

termín dokončení 6. 10. 2020

kolaudace stavby: 8. 10. 2020

kolaudační souhlas: 21. 10. 2020

 

Cena díla:

cena díla bez DPH 20.261 170, 79 Kč

cena díla s DPH 24.516.016, 66

Hlasování bylo ukončeno.

Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Počet hlasů: 210

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz