přeskočit k navigaci »

Chodov - rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov

Stavba číslo:P06
Název stavby:Chodov - rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov
Přihlašovatel:Správa železnic, státní organizace
Místo stavby:Chodov
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
09/22- 12/23
Investor:Správa železnic, státní organizace
Architekt:L.Z.-Atelier, s.r.o., ing.arch.Lubomír Zeman
Projektant:L.Z.-Atelier, s.r.o., ing.Michaela Kellerová
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov

Výpravní budova je navržena na vhodnějším místě, blíže k městu. Navržená výpravní budova je jednopodlažní, nepodsklepená, zastřešená plochou střechou a je částečně zapuštěná do terénu. Vnější stěny jsou navrženy jako sendvičové stěny, které jsou tvořeny nosnou železobetonovou částí, tepelnou izolací a pohledovým betonem se svislou strukturou povrchu v barvě šedé podle betonu. Okna jsou tvořena z hliníkových profilů s bezpečnostním zasklením. Prosklená plocha v odbavovací hale je opatřena účinnými bezpečnostními prvky zabraňujícími nárazu ptáků. Prosklení bude navrženo s odrazem slunečních paprsků. Střecha je z větší části řešena jako tzv. zelená střecha s nižší atikou. Výlez na střechu bude pomocí žebříku (nadzemní část objektu objekt je jednopodlažní). Celková skladba střechy je navržena tak, aby nebyly použity mechanické kotvy, které by pronikaly skrz parozábranu, všechny další vrstvy skladby střechy jsou uvažovány jako lepené. Odvodnění střechy je řešeno spádováním pomocí spádovaného betonového potěru. Spád střechy je min 2% ke střešním vpustím, které budou vytápěny a napojeny na svislé svody.

Nosná konstrukce je železobetonová monolitická a v odbavovací hale jsou subtilní nosné ocelové sloupy. Navazující zastřešený centrální prostor u vstupních dveří je také řešen ocelovými sloupy. Jedná se o objekt s monolitickým stropem z železobetonu a v odbavovací hale z pohledového betonu.

Výstavbou nové budovy dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti a úrovně kultury cestování. Ve výpravní budově vznikne prostorná odbavovací hala, bezbariérový přístup do budovy, WC pro imobilní občany, zázemí pro SŽ a vytvoření výraznějšího propojení na navazující druhy dopravy. Veřejně přístupné prostory budou náležitě osvětleny a vybaveny prvky pro zvýšení informovanosti i bezpečnosti. Úpravy se dočká i dnes nedořešené okolí výpravní budovy tak, aby se stalo pro cestující důstojným veřejným prostorem s přehlednou strukturou. U výpravní budovy vznikne parkoviště P+R pro 28 vozidel (včetně přípravy pro dobíjení elektromobilů pro 5 stání), stání pro motocykly, stojany a boxy na kola.

Stávající nádražní budova je pro současné potřeby značně předimenzovaná a navíc ve špatném technickém stavu. Po výstavbě nového objektu bude zbourána a na jejím místě vznikne stání pro autobusy v době výluk.

Pohledy.pdf (405.55 KB)

Půdorys 1.NP.pdf (953.69 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Chodov - rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov

Počet hlasů: 341

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz