přeskočit k navigaci »

Cheb - Přírodovědné centrum při DDM Sova

Stavba číslo:S19
Název stavby:Cheb - Přírodovědné centrum při DDM Sova
Přihlašovatel:město Cheb
Místo stavby:Goethova 1108, Cheb
Charakter stavby:novostavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2021 - 05/2022
Investor:Město Cheb, Ing. Jan Vrba - starosta
Architekt:Artmodul s.r.o., MgA. Hana Fischerová
Projektant:Artmodul s.r.o., MgA. Hana Fischerová
Zhotovitel:Stavební společnost VARO, s.r.o. , ing. Rostislav Filip
Stavbyvedoucí:Stavební společnost VARO, s.r.o. , ing. Rostislav Filip

Popis stavby:
Přístavba slouží jako zázemí pro zájmové kroužky při DDM SOVA a rovněž jako vzdělávací centrum pro jiná školská zařízení.
Přístavba byla navržena v areálu DDM SOVA Cheb v místě původního zázemí pro ustájení koní a uskladnění sena. V těsné blízkosti se nacházel skleník v havarijním stavu, kde bylo zázemí pro botanický kroužek a pěstitelství.

Přístavba je tak součástí stávajícího areálu DDM SOVA v Chebu a je funkčně spojená se stávající stavbou, která i nadále slouží jako zázemí pro chov koní.
Kompozice přístavby vychází především z požadavku na skleníkové pěstování rostlin, terarijní a akvaristickou výuku. Součástí stavby jsou dvě velké výukové učebny s multimediální podporou.

Prostory jsou stylizovány do velkých otevřených ploch s použitím pohledových dřevěných konstrukcí, prosklených příček, velkých prosklených okenních ploch a pohledových betonů. V prostoru skleníku pro subtropické rostliny je dominantní betonový monolit, ve kterém jsou pěstovány subtropické rostliny. Závlahu zajišťuje systém napojený na využití dešťových vod.

Realizací stavby tak v DDM Sova tak vzniklo dostatečné zázemí pro přírodovědné vzdělávání včetně dostatečného zázemí k dalším zájmovým kroužkům, které DDM SOVA Cheb pořádá. Přidruženým záměrem projektu byla investice do vybudování a modernizace odborných učeben přírodovědného centra zlepšit kvalitu zájmového vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost pro vzdělávání mládeže.
Prioritním faktorem objektu je energetická soběstačnost, využití šedých vod a zachování bezbariérového přístupu a pohybu osob v celém objektu, včetně bezbariérového přístupu z příjezdové komunikace.

Součástí realizace projektu byly úpravy venkovního prostranství.
Projekt je založen ve svahovitém terénu. Původní stav způsoboval erozi svahu a při velkých prudkých deštích docházelo k vyplavování voliér ve spodní části pozemku.
Projekt tak svým rozsahem zamezil volnému stékání dešťových vod a umožnil díky vybudovaným technologiím jejich využití pro potřeby objektu.

Použité technologie:

fotovoltaické panely na střeše objektu je instalovány fotovoltaické panely, které zajišťují energetickou soběstačnost celého objektu a přilehlé administrativní budovy. Přebytek je primárně využíván pro ohřev TÚV. Smluvně má zajištěn provozovatel odběr se spol. ČEZ
pro vnitřního prostředí budovy jsou osazeny rekuperační jednotky
vytápění objektu zajištují dvě tepelná čerpadla
otopná vody je v celém objektu je vedena podlahovým vytápěním s regulací na tepelný komfort jednotlivých místností
dešťové vody ze střech jsou jímány a využity v akumulační nádrži a zpětně využity jako šedá voda pro sociální zařízení a pro zálivku a závlahu botanického skleníku
zastínění prosklené fasády je řešeno roletovým automatizovaným systémem, který je součástí systému, který reaguje na potřeby jednotlivých místností a je propojen s meteorologickou stanicí.

 

Situace okolí.pdf (234.14 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Cheb - Přírodovědné centrum při DDM Sova

Počet hlasů: 386

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz