přeskočit k navigaci »

Úvod » aktuality » Výsledky soutěže Stavby Karlovarského kraje 2016

Výsledky soutěže Stavby Karlovarského kraje 2016

13.06.16

Hodnocení odborné poroty

Stavby

1. místo: Stavba č. 7 - Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá

 • Přihlašovatel: Kanonie premonstrátů Teplá
 • Investor: Kanonie premonstrátů Teplá
 • Architekt: AED project, a.s
 • Projektant: AED project, a.s - Ing. arch. Aleš Marek
 • Zhotovitel: STARKON a.s.


2. místo: Stavba č. 13 - Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech

 • Přihlašovatel: Karlovarský kraj
 • Investor: Karlovarský kraj
 • Architekt: ATELIER PENTA v.o.s.
 • Projektant: ATELIER PENTA v.o.s.
 • Zhotovitel: OHL ŽS a.s.


3. místo: Stavba č. 31 - Silnice R6 - Lubenec - Bošov

 • Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
 • Architekt: SUDOP PRAHA a.s. - Jan Ostrý
 • Projektant: SUDOP PRAHA a.s.- Jan Ostrý
 • Zhotovitel: Sdružení EUROVIA CS, a.s., GEOSAN stavební a.s., AZ Sanace a.s.


Čestné uznání za: „Vyváženou formu a obsah stavby, nápadité architektonické řešení s použitím prvků modulární architektury"
Stavba č. 18 - Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

 • Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary
 • Investor: Statutární město Karlovy Vary
 • Architekt: Ing. arch. Miloslav Bokota, Ing. arch. Petr Bokota, ARTECHNIC s.r.o., Ing. arch. Zdeněk Lstibůrek (autor scénických interiérů)
 • Projektant: Ing. arch. Miloslav Bokota
 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.


Čestné uznání za: „Skloubení účelu, obsahu a formy s použitím jednoduchých architektonických prostředků"
Stavba č. 15 - Rodinný dům pro sociální služby v Aši

 • Přihlašovatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově , p.o.
 • Investor: Karlovarský kraj
 • Architekt: ARCHITEKT VOREL s.r.o.
 • Projektant: ARCHITEKT VOREL s.r.o. - Ing.arch. Jiří Vorel
 • Zhotovitel: ALGON a.s.


Čestné uznání za: „Technické řešení a přínos při odklonění dopravy mimo obec"
Stavba č. 29 - Modernizace silniční sítě Hroznětín II/221

 • Přihlašovatel: EUROVIA C,S a.s
 • Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.
 • Architekt: Pontex, spol. s r.o.
 • Projektant: Pontex, spol. s r.o., Ing. Václav Honzík
 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

 

 

Projekty

1. místo: Projekt č. 6 - Lávka přes Horní nádraží

 • Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary.
 • Projektant: PONTIKA a.s. - Ing. Jan Procházka, Ing. Marcel Zoufálek
 • Investor: Statutární město Karlovy Vary


2. místo: Projekt č. 2 - KKN - dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu

 • Přihlašovatel: Karlovarský kraj
 • Architekt: ATELIER PENTA v.o.s.
 • Projektant: : ATELIER PENTA v.o.s. - Ing. arch. Jaromír Homolka
 • Investor: Karlovarský kraj


Čestné uznání za: „Citlivý architektonický návrh sakrální stavby reflektující historický kontext místa"
Projekt č. 4 - Kaple Maria Sorg

 • - Přihlašovatel: Atelier MONarch s.r.o. a Město Jáchymov
 • - Architekt: Atelier MONarch s.r.o - Ing. arch. Marcela Plachá
 • - Investor: Město Jáchymov

 


Cena hejtmana Karlovarského kraje

Stavba č. 5 - Dokončení I. etapy společenského objektu Dalovice

 • Přihlašovatel: ALGON a.s.
 • Investor: Obec Dalovice
 • Architekt: Ing. arch. Aleš Kalivoda
 • Projektant: Ing. Karel Kindl
 • Zhotovitel: ALGON a.s.

 


Cena primátora města Karlovy Vary

Stavba č. 8 - Generální oprava kostela Petra a Pavla

 • Přihlašovatel: Keimfarben s.r.o.
 • Investor: Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v ČR
 • Architekt: MEDIKA projekt Karlovy Vary spol. s r.o.
 • Projektant: MEDIKA projekt Karlovy Vary spol. s r.o. - Zdeněk Havlina
 • Zhotovitel: EURABAS s. r. o. KLEMENT, a.s.

 


Cena časopisu Stavebnictví

Stavba č. 28 - Modernizace mostu 21226-3 Vokov

 • Přihlašovatel: SMP CZ a.s.
 • Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.
 • Architekt: Valbek spol. s r.o.
 • Projektant: S. A. W. CONSULTING s.r.o.
 • Zhotovitel: SMP CZ a.s.

 


Veřejné hlasování na internetu

Pro stavby, projekty a památky - bylo odevzdáno celkem 15.636 hlasů, z toho 13.235 hlasů platných a ověřených.

Stavba: Celkový počet hlasů pro stavby je: 5.606 hlasů.
Nejvíce hlasů od veřejnosti - 984 hlasy - získala stavba číslo 18

Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

 • Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary
 • Architekt: Ing. arch. Miloslav Bokota, Ing. arch. Petr Bokota, ARTECHNIC s.r.o., Ing. arch. Zdeněk Lstibůrek (autor scénických interiérů)
 • Projektant: Ing. arch. Miloslav Bokota
 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.


Projekt: Celkový počet hlasů pro projekty je: 4.882 hlasů.
Nejvíce hlasů od veřejnosti - 1.100 hlasů - získal projekt číslo 4

 

Kaple Maria Sorg

 • Přihlašovatel: Atelier MONarch s.r.o. a Město Jáchymov
 • Architekt : Atelier MONarch s.r.o - Ing. arch. Marcela Plachá
 • Investor: Město Jáchymov


Zachráněné památky Karlovarska: Celkový počet hlasů pro památky je: 2.747 hlasů.
Nejvíce hlasů od veřejnosti - 800 hlasů - získala památka
Zámek Štědrá

 


Projektant roku a stavbyvedoucí roku

Ze staveb a projektů, které byly přihlášeny do soutěže, vybrala porota, složená z členů SIA - Krajské rady výstavby, projektanta roku a stavbyvedoucího roku:
Projektant roku Karlovarského kraje: Ing. Jan Procházka, autorizovaný inženýr, který se podílel na projektech staveb č. 32 -„Cyklostezka Ohře III", č. 33 - „Rekonstrukce mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích", 34 - Rekonstrukce mostu č 21012-8 přes potok na Rolavě" a na projektu č. 6 - „Lávka přes Horní nádraží".
Cena se uděluje i za jeho dlouholetou kvalitní a vysoce hodnocenou projekční práci na úseku mostů, dopravních staveb a inženýrských konstrukcí.

Stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje: Michal Sakař, autorizovaný technik, který byl stavbyvedoucí na stavbách č. 30 „Meandr Ohře - víceúčelová lávka, komunikace a parkoviště" a č. 31 - „Silnice R6 Lubenec - Bošov"". Cena se uděluje i za jeho úspěšné řízení dopravních staveb v Karlovarském kraji.


Osobnost stavitelství Karlovarského kraje

Osobností stavitelství Karlovarského kraje" se stal Josef Kopfstein, za vysokou profesionalitu, odbornost, kvalitu práce a přínos k rozvoji stavební kultury - s přihlédnutím k morálním a etickým hodnotám"


Výsledky 20. ročníku soutěže středních průmyslových škol stavebních

Ročníkové projekty, projekty :

1. místo: David Foud, Střední průmyslová škola stavební v Plzni

2. místo: Karolína Růžičková, Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p.o.

3. místo: Tomáš Jurica, Střední průmyslová škola Loket, p.o.


Celkové hodnocení škol

1. místo: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ V PLZNI

 

 • David Foud
 • Šimon Bukovský
 • Jan Holík


2. místo: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA LOKET, p o.

 • Tomáš Jurica
 • Tereza Kortišová
 • Petr Ott


3. místo: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A OBCHODNÍ AKADEMIE KADAŇ, p.o.

 • Hai Binh Nguyenová
 • Lukáš Skirka
 • Josef Hajm

Vylosovaní výherci, kteří hlasovali ve všech třech kategoriích.

 • 1. Jaroslava Balejová
 • 2. Dominika Vošahlíková
 • 3. František Veličkov
 • 4. Gabriela Vokurková
 

Přehled výsledků 2016 (1.97 MB, pdf)

 

« zpět do seznamu aktualit

 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz