přeskočit k navigaci »

Průběh soutěže

Přihlášené projekty a realizace staveb (dále jen stavby) budou z dodaných podkladů dle Technických podmínek účasti* počítačově zpracovány a od 16. 5. 2018 budou zveřejněny na internetu na adrese www.stavbykarlovarska.cz. Dále budou vystaveny na panelech od 23. 5. 2018 v nádražní hale ČD v Chebu. Všechny přihlášené a zpracované stavby budou jednotně prezentovány a na základě této prezentace budou vybrány nejlepší stavby bez omezení jejich charakteru, či účelu. Výběr nejlepších staveb bude probíhat na dvou úrovních:

1. Hodnocení odbornou porotou

jmenovanou vyhlašovateli soutěže, která bude stavby hodnotit podle těchto kriterií:

  • společenský dlouhodobý význam stavby,
  • celkový architektonický výraz díla, začlenění stavby do daného prostředí,
  • složitost díla, náročnost projektového řešení, náročnost koordinací.

2. Veřejné internetové hlasování

kdy každý občan bude mít možnost se vyjádřit k prezentovaným stavbám prostřednictvím webových stránek, a to až do uzávěrky soutěže, která je stanovena na 8. 6. 2018 do 16:00 hod.

Uzávěrka hlasování je stanovena na 8. 6. 2018 do 16:00 hod.

Z těchto dvou úrovní pak vznikne výběr nejlepších staveb, které budou 8. 6. 2018 prezentovány na společenském večeru Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje. Samostatně bude udělena cena hejtmana Karlovarského kraje a cena primátora města Karlovy Vary. Cenu udělí i starosta Sokolova a/nebo Chebu, pokud v jejich příslušném regionu budou přihlášeny tři a více staveb.

Výsledky soutěže

Výsledky soutěže budou zveřejněny 10. 6. 2018 na výstavních panelech, dále pak v regionálním i v odborném tisku a samozřejmě na internetu na adrese www.stavbykarlovarska.cz. Všechny panely budou následně prezentovány na putovní výstavě na radnicích větších měst. Po skončení této putovní výstavy si je mohou převzít přihlašovatelé staveb pro účely jejich vlastní prezentace.

Hlasujte od 16. 5. do 8. 6. 2018 pro nejlepší stavbu, nejlepší projekt a záchráněnou památku Karlovarského kraje.

 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz