přeskočit k navigaci »

Zámek a zámecký pivovar v Chyších

Historie památky:

Již ve 2. polovině 12. století stával v místech dnešního zámku velmožský dvorec, který později nahradil vrcholně středověký gotický hrad. Nejstarší písemné zmínky o zdejším vladyckém sídle pochází z let 1169 a 1192, kdy zde seděl jistý Ctibor z Chyš. V letech 1254-1354 byl hrad sídlem rodu Pětipeských z Chyš a Egerberka. Roku 1466 získal Chyše Burian II. z Gutštejna, který však následně přistoupil k Jednotě zelenohorské. V roce 1467 byl proto zdejší hrad dobýván a pobořen vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Během následné pozdně gotické obnovy poničeného hradu bylo opevněno hradbami rovněž přilehlé město Chyše. Za Mikuláše z Lobkowitz byl v roce 1578 zdejší středověký hrad přestavěn na reprezentační renesanční zámek. Po bitvě na Bílé hoře byl tehdejší majitel panství Bohuchval Berka z Dubé, jeden z hlavních představitelů českého stavovského povstání, odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti, ztrátě cti a veškerého jmění. Zkonfiskovaný majetek byl následně postoupen Michnům z Vacínova. V letech 1695-1708 nechal Karel Jiří Michna zdejší zámek barokně přestavět významným českým barokním architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou.

Roku 1766 získal panství Chyše starobylý český rod Lažanských z Bukové. V letech 1856-1858 za Prokopa III. Lažanského byla provedena zásadní pseudogotická přestavba zámku ve stylu tehdy moderní tudorovské gotiky podle plánů architekta Ignáce Ullmanna, která dodala objektu dnešní romantizující podobu. V roce 1917 působil na chyšském zámku krátce jako domácí učitel spisovatel Karel Čapek. V roce 1945 byl nakonec velkostatek Chyše zestátněn. Roku 1946 se majitelem zkonfiskovaného zámeckého objektu stalo Ředitelství státních lesů a statků, poté zde sídlilo zemědělské učiliště, později Střední zemědělská škola a do roku 1967 byly prostory bývalého zámku využívány jako škola v přírodě. V letech 1967-1989 byl správcem zámeckého objektu ONV Most. V roce 1976 byl zámek kompletně vyklizen a uzavřen. Plánovaná generální oprava však byla neustále odkládána. Do neudržovaného objektu tak začalo zatékat a bývalý zámek postupně chátral.

Klasicistní objekt bývalého panského pivovaru z let 1839-1841, ve kterém byla výroba zastavena z důvodu velké konkurence již na počátku 30. let 20. století, byl po roce 1945 využíván zemědělským družstvem jako sýpka a výkupna obilí a postupně chátral. V roce 1972 byl nakonec objekt přeměněn na uhelnou kotelnu.

Obnova památky:

Po roce 1989 se vlastníkem zámeckého objektu stala soukromá firma, která zde plánovala vybudovat luxusní hotel, po několika letech byl však zámek nabídnut opět k prodeji. Roku 1996 zakoupil zámecký areál pan Ing. Vladimír Lažanský, nepřímý příbuzný posledního šlechtického majitele, který se rozhodl tuto významnou kulturní památku zachránit. Hned v roce 1996 byla ve spolupráci s Památkovým ústavem v Plzni zahájena celková obnova a rozsáhlá rekonstrukce zámecké areálu. V letech 1997-2001 byla rekonstrukce zámku zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví ČR při Ministerstvu kultury. Zámecká budova dostala nové omítky, byly obnoveny všechny zámecké interiéry a sklepení, zpřístupněna středověká bašta i barokní studna. Současně s rekonstrukčními pracemi byl zásadním způsobem revitalizován i vzácný zámecký park.

V letech 2005-2006 poté proběhla rozsáhlá rekonstrukce zchátralého objektu bývalého zámeckého pivovaru. Dne 1. května 2006 vysvětil žlutický farář Vladimír Müller první várku zdejšího piva a na počátku června roku 2006 byl následně obnovený zámecký pivovar se stylovou restaurací a tradiční pivnicí otevřen široké veřejnosti.

Podrobné informace o historii a popis zámku v Chyších

Hlasování bylo ukončeno.

Zámek a zámecký pivovar v Chyších

Počet hlasů: 839

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz