přeskočit k navigaci »

Stavební úpravy výrobního areálu Realistic

Historie obchodní značky REALISTIC sahá až do meziválečného období, kdy společnost měla zastoupení v mnoha metropolích. Dnes je tato společnost významným výrobcem průmyslových elektrických a plynových pecí.

Z důvodu strategického rozšíření obchodních zájmů společnosti do zahraničí, došlo v roce 2008 díky akcionářskému rozhodnutí na celkovou rekonstrukci, rozšíření a modernizaci areálu. V roce 2009 byly zahájeny přípravné práce na projektu a v roce 2010 byla započata vlastní realizace výstavby a obnovy výrobního areálu.

Hlavními důvody pro rekonstrukci areálu byly nevyhovující způsob lakování výrobků, nutnost převážet materiál z jednotlivých hal přes venkovní prostor, malé skladovací prostory, neekonomický provoz nezateplených budov. Neméně důležitý byl nedostatek celkových výrobních prostor pro výrobu větších, rozměrnějších a hmotnějších zařízení poptávaných právě ze zahraničí.

Rekonstrukcí prošlo cca 2 500 m2 stávajících výrobních ploch. Výstavbou nových hal vzrostla celková plocha na 3 725 m2.

Prováděná rekonstrukce areálu zahrnovala demolici několika objektů. Na jejich místě vyrostly nové výrobní haly, neboť hlavním záměrem projektu bylo vytvoření kompaktního výrobního prostoru. Ten vznikl postavením nové paralelní výrobní haly ke stávající hale „zámečna“, která prošla celkovou rekonstrukcí spolu s halou „přípravna“, která po rekonstrukci slouží jako skladovací prostor. I ostatní budovy, jak kancelářské, tak pomocné, prošly celkovou obnovou. Nový kabát kancelářských budov spojený s nevšedním designem výrobních hal tak tvoří novou nepřehlédnutelnou dominantu této části Karlových Varů.

Navržené stavební úpravy respektují urbanistické a architektonické řešení stávajícího výrobního areálu.

Vzhledem ke stáří stávajících hal a k nevyhovujícímu technickému řešení konstrukce bylo provedeno zateplení obvodového a střešního pláště, výměna stávajících oken a vrat, a byla provedena nová průmyslová podlaha. V rámci stavebních úprav byly provedeny částečné dispoziční úpravy související s vybudováním centrálních šaten a sociální zařízení.

Nová výrobní a skladovací hala je dispozičně řešena jako přístavba ve tvaru „L“ mezi stávající výrobní haly. Nově navržená hala je montovaná jednolodní halová stavba. Její konstrukční systém je řešen sloupy, které jsou založeny na vrtaných pilotech ukončených základovými patkami s kalichem, nesoucí průvlaky na které jsou osazeny vazníky nesoucí sedlovou střechu. Tyto prvky jsou z prefabrikované – železobetonové konstrukce. Současně byla přistavena stříkací kabina, která je přizpůsobena technologickým zařízením v ní osazených pro ekologický způsob lakování. Opláštění stěn i střešního pláště je provedeno ze sendvičových panelů vyplněných tepelnou izolací. Podlahy jsou řešeny jako betonové konstrukce vyztužené rozptýlenou výztuží z ocelových drátků.

V nové výstavbě jsou pro výrobu osazeny dva mostové jeřáby o nosnosti 8 a 10 t.

Součástí projektu byla i rekonstrukce čtyřpodlažní administrativní budovy s podkrovím. V rámci úprav byla provedena částečná dispoziční změna řešení objektu v jednotlivých podlažích.

Nový výrobní areál rozšířený o tři nové výrobní haly umožňuje kompaktní výrobu „pod jednou střechou“, možnost zavážení materiálu přímo do výrobních hal a jeho uskladnění, oddělení prostoru pro šamotářské práce, možnost expedice hotových výrobků přímo z hal, výrobu větších a hmotnějších kusů, snížení nákladů na energie. Společnost REALISTIC předpokládá, že díky nové výstavbě se podaří do pěti let zvýšit objem výroby až o 100 %. V souvislosti s růstem a celkovým rozvojem firmy počítá s postupným nárůstem pracovních míst o desítky procent.

Pro realizaci tohoto projektu požádala společnost REALISTIC o dotaci z programu OPPI Evropské unie. Celkové náklady byly vyčísleny v hodnotě 87,142 mil. Kč, kdy EU poskytla část nákladů ve výši 43 mil. Kč. Současně také byla získána dotace na doplňující technologie s celkovými náklady 6,260 mil. Kč.

Hlasování bylo ukončeno.

Stavební úpravy výrobního areálu Realistic

Počet hlasů: 90

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz